VÝCVIK ČAKRA JÓGA® – II. ročník 2020

 VÝCVIK ČAKRA JÓGA® – II. ročník 2020

Čakra jóga® je cestou sebepoznání a sebezkušenosti.

Je mapou na životní cestě, jejímž cílem je integrita – jednota mezi rovinou těla, mysli a duše, rovinou osobní a nadosobní.

Čakra jóga® ideově vychází z energetiky a filosofie tantrické jógy, ale je metodou netradiční.

Jde o uvážlivou syntézu různých přístupů, praxí a paradigmat se společným cílem celistvosti a existenciální jednoty, rezonující s transpersonální cestou.

Srdečně zveme k účasti na II. ročníku sebezkušenostního a sebepoznávacího výcviku Čakra jógy®.

Roční výcvik je orientovaný na prohloubení sebezkušenosti a sebepoznání, skrze teoretický a praktický rámec systému Čakra jóga®.

Je určen lektorům jógy, kteří se po zdárném absolutoriu mohou stát Certifikovanými lektory Čakra jógy®, ale i jednotlivcům, které daný přístup oslovuje z ryze osobních důvodů a potřeb.

V obou případech je ale vyžadována dosavadní zkušenost s paradigmatem čakra jógy® , skutečný zájem o věc a pochopení, že toto studium reálně přesahuje rámec jednoho roku a 9 výukových modulů.

Pro studenty, kteří dosud nejsou certifikovanými lektory jógy, platí stejné podmínky v rámci výcviku (zkoušky / závěrečná práce), jako pro profesionály.

Detaily a podmínky certifikace se zájemci dozví v přihlášce a přidružených dokumentech, zaslaných spolu s potvrzením o přijetí.

Výcvik se bude konat ve skupině deseti lidí v Praze.

Úspěšné absolvování výcviku je podmíněno účastí na všech modulech, teoretickou a praktickou, zkouškou, obhajobou práce.

Výcvik není akreditován MŠMT.

Garantem paradigmatu Čakra jóga® je Barbora Hu.

Garanty výcviku jsou Barbora Hu a Andrea Knotková (Iamme).

Externí spolupráci na výcvikovém programu jako hosté (medailonky hostů zde) zašťiťují:

Pjér La Šéz, psychoterapeut, hudebník, publicista

Michael Vančura, psychoterapeut

Alita Zaurak, astrolog

Marta Tovtová, ájurvéda, TCM

Petra Belko, lékař

Tereza Dvořáková, fyzioterapeut

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ MODULŮ A  NÁSTIN PROGRAMU:

7. – 9/2. – 1. víkend :

Úvod do jógy, ideové pilíře čakra jógy, klíčové aspekty jógové etiky, morálky a filosofie. Základy tantricko-jógové energetiky (guny, bhúty, pančakóša, panča prána, nádí, granthi, ádháry)

– host Marta Tovtová (energetika ájurvédy v osobní typologii)

28/2 – 1/3 – 2. víkend:

Múladhára, tělo, stres, somatické čtení, postura, aspekty ásany, tělo jako projekční plocha, umění pociťovat, korelace mezi fyziologií a anatomií člověka a energetikou čakra jógy, nevědomí, homo animalis.

– hosté MuDr. Petra Belko a Tereza Dvořáková: Anatomie těla a její duševní přesah

17. – 19/4. – 3. víkend:

Svádhišthána, emoce, stín, emocionální inteligence, cesta od sebepojetí k sebepřijetí, slast, podvědomí, problematika přenosu a protipřenosu ve výuce jógy, homo socialis, symbolické myšlení v čakra józe

– host Pjér La Šéz : Iniciační archetypy: Anima & Animus

29. – 31/5 – 4. víkend:

Manipúra, transformace, ego, síla, manipulace, metodika veřejné lekce čakra jógy, definice cíle, záměru, očista.

– host Alita Zaurak – Archetyp Slunce a Měsíce

19. – 21/6 – 5. víkend

Anáhata, rovnováha, sebe-správa v jóga terapeutické praxi, základy terapeutické práce s klientem v individ. lekci, facilitace, kolektivní vědomí, soucit, myslet srdcem, rituál v sádhaně, bhakti a karma márga.

11. -13/9 – 6. víkend

Višuddhi, otevřenost komunikace, mantra a práce s hlasem ve výuce, práce se slovem, hudbou, tichem, tvůrčí prázdnota a prostor pro sebezkušenost ve vedené praxi, komunikace s klientem, deník praxe, verbální obratnost ve výuce.

9. – 11/10 – 7. víkend

Ágja, umění vhledu, džňána jóga, otázka perspektivy, dhjána a dháraná, mysl jako ne/přítel, iluze, práce s rozšířenými stavy vědomí v indiv. praxi čakra jógy transpersonální psychologie

  • host Michal Vančura: Psychospirituální krize

6. – 8/11. – 8. víkend:

Sahasrára, paradigma transpersonální psychologie, holotropní realita a advaita védanta. Konzultace, závěrečný satsang, doplňkové přístupy k čakra józe, marma vidjá.

11. – 13/12 – 9. víkend

Zkoušky, představení vybrané kazuistiky a aplikováné terapie (psaná práce + praktická ukázka), test. Závěrečný rituál a společná praxe.

PŘIHLÁŠENÍ SE NA VÝCVIK:

– emailem na:

 bb@barborahu-yoga.cz 

Následně vám bude zaslána přihláška a dotazníkpo vyhodnocení všech přihlášek vám bude zaslána zpráva o přijetí / nepřijetí a to cca do 1 měsíce od přijetí přihlášky, spolu s podmínkami.

Stejně jako v prvním ročníku je pravděpodobné, že se přihlásí násobně více zájemců, než jsme s to přijmout, pokud nebudete přijati, neberte to proto jako příkoří, ale spíše jako výzvu prohloubit svoji vstupní zkušenost a prověřit hloubku své motivace.

V rámci ročního výcviku jsou povinné celkem 4 mentoringy s vedoucími výcviku, které nejsou v ceně výcviku (1 mentoring cca 1200-1500 kč dle délky).

Po absolutoriu je doporučena pravidelná účast na navazujících seminářích a soustředěních (cca 3x ročně) pro absolventy, stejně jako pravidelná supervize (min. 3x ročně).

 

VÝCVIK PRO ROK 2020 JE OBSAZEN, DALŠÍ ROČNÍK ZATÍM ZVAŽUJEME, JE MOŽNÉ, ŽE SE V DALŠÍM ROCE ZAMĚŘÍME SPÍŠE NA POKRAČUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH LEKTORŮ.