Individuální lekce

Individuální lekce je určena těm, kdo z nějakého důvodu chtějí anebo potřebují osobní přístup, který zaručuje výlučnou pozornost lektora. Skrze individuální lekci vstupujeme do živého pole dialogu.

Formát 1:1 odpovídá tradiční formě výuky, učitel a student jsou si zde v esenci rovni, jsou rovnocennými partnery, přičemž rolí učitele je facilitace studentova procesu – vytváření  bezpečného a podněcujícího prostředí k rozvoji dispozic a překonání, či zdravé integraci indispozic studenta / klienta.

Citlivě zde ve spolupráci utváříme a dávkujeme charakter i náplň praxe.

Jako lektor (facilitátor) naslouchám a adaptuji, co je potřeba, poskytuji důležitou zpětnou vazbu a poskytuji podněty k rozvoji.

Další formou individuálních lekcí, je supervize a individuální vzdělávání pro lektory jógy, kteří si po absolvování základních výcviků potřebují doplnit chybějící znalosti, týkající se zejména jógové filosofie, psychologie a energetiky, terapeutického aspektu jógy, facilitace a komunikace, či potřebují nezávislý feedback směrem k aspektům svého profesního působení, osobní praxe a výuky v místech, kde si nejsou jisti.

Různé formy individuální praxe které nabízím, naleznete v menu na pravé straně tohoto textu.

Lekce v páru jsou možné, pokud se požadavky a možnosti obou zúčastněných dají vtělit do jedné praxe. Maminky na mateřské si mohou po dohodě vzít miminko s sebou, pokud jim jeho přítomnost umožní soustředit se na náplň lekce.

Individuální lekci lze absolvovat jednorázově i na pravidelné bázi. S ohledem na plnou kapacitu lekcí však mají termínově přednost pravidelní frekventanti a při rezervaci jednorázové praxe je dobré počítat s čekáním v rozsahu několika týdnů až měsíců.

Ceny lekcí pro oba případy naleznete zde.

U pravidelných lekcí / jóga terapie se obvykle střídají sezení, kde si jen povídáme, s hodinami čisté praxe ve smyslu práce s tělem, myslí skrze meditaci, vedenou imaginaci, pohybovou expresi nebo arteterapii.

Individuální lekce jógy, jóga terapie a sezení hypnózy nenahrazují péči medicínského specialisty nebo psychologa tam, kde je opravdu potřeba.

Z DŮVODU PLNÉ KAPACITY A KONTINUITY PRÁCE SE STÁVAJÍCÍMI KLIENTY,  JE MOMENTÁLNĚ POTŘEBA POČÍTÁT S ČEKACÍ LHŮTOU 4-6 TÝDNŮ NA VOLNÝ TERMÍN.