Z KAPITOLY: KALEIDOSKOP ENERGETIKY

Například sanskrtská abeceda (dévanágarí, doslova písmo bohů), je ve své podstatě růžencem posvátných zvuků, jejichž vazby a rezonance, tvoří v perspektivě starých ršijů   stavební prvky kosmické kreativity. 

Samohlásky (svara), představují nekonečnou povahu vědomí (v šaivických směrech tantry, spojovaného se Šivou), zatímco souhlásky (vjandžanáni), symbolizují kreativní manifestaci energie (spojovanou se Šakti). 

Podobně, jako v pozdější buddhistické tantře, stojí na pozadí veškerého bytí živý vztah mezi vědomím, které ve stavu absolutní abstrakce, nemůže poznat samo sebe a energií, která umožňuje reflexi a projev. 

Ne náhodou hovoří mnoho mystických systémů o božském stvoření metaforou ,,slova” a ne nadarmo se plodná vazba mezi Šivou a Šakti, často popisuje sexuální obrazotvorností. 

Šiva potřebuje vniknout do esence Šakti, aby ji ,,oplodnil” a skrze její schopnost manifestovat, pak mohl být svědkem porodu vlastní esence.

Esencí, či základním potenciálem energie je bindu (doslovně bod, kapka, či nula). Bindu představuje základní potenci, která se dále rozvíjí jako zvuk, či frekvence (spanda) skrze hlásky, či semenné zvuky (bídža). 

Ty dále tvoří slova a ze slov vznikají věty a souvětí, formy nesoucí obsah.

Cesta od jemné esence k viditelné existenci, tedy od čistého potenciálu ke konkrétnímu projevu a formě, je alchymickou cestou od nezjevného k projevenému, od subtilního, k hrubohmotnému, od abstraktního ke konkrétnímu.

V buddhistické tantře se nehovoří o Šivovi a Šakti, nýbrž o zářnosti, či světle a zvuku.

Cílem téhle knihy není zmapovat známé varianty jemněhmotné anatomie v tantrické józe, ani je navzájem srovnávat. 

Cesta od nejjemnějšího a nejabstraktnějšího směrem ke kondenzovanému a fyzickému, je ale klíčový princip, který je třeba přiblížit, kvůli pochopení toho, proč se naše v esenci dokonalá a absolutní přirozenost potřebuje projevit a uskutečnit. 

Vaše přítomné fyzické tělo, emoční rozpoložení a duchovní reflexe, je výslednicí dosavadního vztahu mezi vědomím a energií, který skrze princip karmy, trvá napříč zrozeními v samsáře. 

Stejným způsobem, jako je barva vašich očí výsledkem genetické dispozice, či váš světonázor východiskem nabytých zkušeností a přesvědčení. 

Cesta od nejsubtilnějšího k projevenému je základním principem, který v tantře provazuje duchovní a světské. 

Energie následuje vědomí a vědomí je v této perspektivě nešeno a uskutečňováno vztahem s energií. 

Propojením nejjemnější potence energie a vědomí, je pak kundaliní. 


Síla, která představuje přemostění mezi abstraktně duchovní silou a potencí manifestace a konkrétním uskutečněním jejich vztahu. 


Kundaliní je skrytým svazkem mezi osobní a nadosobní úrovní božství. 


I proto není nadosobní cíl duchovního směřování zbavením se osobní odpovědnosti, ale je jeho přesným opakem.

(Text je ukázkou z připravované knihy Čakra mandala, neobsahuje poznámkový aparát).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *