VŠE CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SATSANGU (A BÁLI JSTE SE ZEPTAT)

satsang

Satsang je běžný jógový formát a dokáže vás, stejně jako jeho sourozenci ásana, pránajáma, mantra, terapie nebo hypnóza, přiblížit k vám samým. Dokáže vás uvolnit, propojit se zdrojem vnitřní energie a kreativity, přinést vám nepodmíněný klid a radost, na které byste sami možná nedosáhli.

Činí tak prostřednictvím slova nebo chcete-li pravdy (sat), která ale nekonverzuje, spíše míří jako šíp přímo na střed vašeho srdečního terče. Satsang vám nabízí čerstvou a autentickou perspektivu pohledu na konkrétní téma, na svět, na druhé a hlavně na vás samé.

Satsang může změnit váš život, a to doslova. Možná na něm budete jen naslouchat, možná i mluvit a sdílet, možná plakat, možná se vztekat, možná.. A podle ohlasů, které dostávám, nejde jen o to, co proběhne na satsangu, ale zejména o to, co se děje po něm.

Vaše závislosti, zarezlé podmíněnosti, nejistoty, strachy či bolesti dokážete důsledně rozpustit jen vy sami, a to přímým, jasným vhledem či prožitkem, který vám odkryje iluzi, v níž jste doposud spokojeně nespokojeně žili.

Meditační satsangy mají moc do vás na kraji pověstné skály drknout, protože sami byste patrně neskočili.

Satsang je tedy, stejně jako jiné jógové disciplíny, nástrojem sebepoznání a transformace.

Satsangy pořádám často ve spolupráci s kamarády a kolegy Iamme Candlewick a Petrem Ulrychem .