Rozhovor pátý: ALITA ZAURAK: AŽ SE VŠE POSTUPNĚ SPOJÍ V JEDINÝ CELEK

 

ALITA ZAURAK

– astrologie je její životní prací a nejlepší přítelkyní, která jí pomáhá kráčet na cestě Ducha

– věnuje se astrologickému poradenství, přednáší, publikuje

– léta se také věnuje průvodcovství na cestách a poutích po posvátných místech jižní a jihovýchodní Asie

– jako zrozenkyně ve znamení býka, ráda ztvárňuje vize a vhledy do mandal a obrazů

web: www.alitazaurak.cz

Bb:

Vnímám, že archetypová povaha luny je blízká lůnu. Tedy že představuje cosi, jako primordiální tvořivost. Tajemství mateřské hloubky, která může být oplodněna, zrát, rodit a opět pohlcovat. Její doménou je noc, silou proměnlivost a reflexe. Žář měsíce ukazuje zažitý svět v jiném světle, podněcuje citlivost, představivost a také instinkt.

Tantra, podobně jako taoismus, spojuje lunární aspekt s ženským principem, s tím, co by se dalo označit jako kvalita jin. Je spojená s érotem, ponorem, přijetím, pohlcením a rozpuštěním. Hatha jóga pak sleduje v rámci měsíčního cyklu, podobně jako astrologie, fenomén vzestupnosti a sestupnosti, růstu a ubývání.

Mohla bys prosím říci něco k astrologickému archetypu luny a k jejímu partnerství se sluncem?

 

A:

V astrologické planetární řadě rozlišujemenejdříve tzv. světla: Slunce a Lunu, a teprve poté planety jako takové – Merkur, Venuši, Mars atd.

Slunce je číslem jedna, představuje počátek, zdroj, jang, mužský aspekt, oheň.

Oheň je v živlové řadě vždy první jakožto princip duchovního „tvoření ze sebe“, jako jakýsi prvotní impuls.Tento tvůrce, který dává, potřebuje též někoho, kdo by jeho tvoření přijímal, podobně jako muž potřebuje ženu partnerku.

Luna je druhým světlem, a i z numerologického hlediska je to dvojka. Její živel je voda, tedy přijímající a pohlcující. Její tvar je vlastně kouskem Slunce, jakoby od něj odloupnutým.

Zatímco Slunce je stabilní kruh s bodem uprostřed, tvar lunárního půlměsíce naznačuje dvojakost, houpání se a rovněž přijímání, otevřenou náruč ženy-matky. 

Luna představuje archetyp starší, zralé ženy, řekněme po čtyřicítce.

Je to žena, která je matkou dětí a zároveň královnou a tedy partnerkou svému muži – Slunci – králi. Mluvíme tu už nejen o ženě, která muže přitahuje a vábí, ale o té, která vtahuje a přijímá do sebe jeho energetický potenciál a poté jej zpracovává a ztvárňuje.

Stejně tak, je to z jistého pohledu u sedmé a šesté čakry. Sedmá souvisí se Sluncem, šestá s Lunou. Díky šesté čakře neboli třetímu oku, můžeme vidět nebo spíše jasně zřít a mít tedy prvotní vize těch impulsů, které nám přicházejí jakoby ,,shůry”, tedy od Slunce.

Toto spolutvoření je vlastně hlubší podstatou partnerství muže a ženy, Boha a Bohyně.

V našem horoskopu máme všichni Slunce i Lunu. Slunce je také otec, Luna je matka, tudíž můžeme z horoskopu přečíst, jaký je či byl náš otec jaká naše matka, jaký je vztah mezi nimi. 

Podle toho jaké mají Slunce a Luna aspekty-vztahy, tj. v jaké jsou úhlové vzdálenosti, v jakých jsou živlech, můžeme rovněž vidět, jací jsou nebo byli naši rodiče, ovšem stejně tak můžeme porozumět lépe oblasti partnerství ve svém životě.

Myšleno jak partnerství těchto dvou základních principů v nás, tak i ve vnější realitě, do které se odráží.


Muži mohou z horoskopu podle postavení Slunce zjistit, jakému mužskému archetypu se blíží, ve smyslu muže-otce-krále a stejně tak ženy mohou podle postavení Luny hlouběji prozkoumat archetyp své královny-matky-partnerky.

A samozřejmě tu pak máme 16 kombinací mezi nimi, které pak napomohou i třeba při výkladu partnerského horoskopu. Zde se astrologie krásně snoubí s tarotovými kartami a jejich vnitřními významy.

Bb:

Je jasné, že konkrétní pozice udává specifitu významu, mohla bys ale i tak prosím přiblížit, co představuje bílá a co černá luna?

Bílá a Černá luna jsou vlastně spočítané body, nejde tudíž o reálné planety a jak naznačuje jejich název, souvisí s Lunoujako takovou a představují její dvojakost, dvě krajnosti.


Tyto body souvisí s karmickou astrologií a poukazují na to, jak jsme se chovali v minulých životech. Bílá luna poukazuje na to, co jsme dělali opravdu dobře a správně, v jaké životní oblasti máme obzvláštní zásluhy. Podle toho, v jakém znamení Zvěrokruhu a domě horoskopu se Bílá luna neboli též Selena, nalézá, můžeme rozpoznat, jaké máme v tomto životě „supermožnosti“, kde si vybíráme jakési bonusy za své dobré skutky.

Tyto bonusy se nám někdy ani nemusí líbit, jejich „blahodárnost“ často odhalíme až později. V každém případě jsme v oblasti působení Bílé luny přímo „nuceni“ se intenzivně vyvíjet a rozvíjet. Například zrozenec s Bílou lunou v Panně má třeba nějaký zdravotní problém a pak stačí, když „si řekne“ nebo poprosí, požádá o správný postup léčení, případně o setkání s vhodným léčitelem nebo lékařem a hned nebo velmi rychle se mu to splní. Obzvláště chce-li se dozvědět skutečnou příčinu nemoci, vše se velmi urychlí a může dojít i k tzv. zázračnému uzdravení. Dotyčný může či dokonce musí tuto svou zkušenost využít pro pomoc druhým lidem, protože i ten způsob, jak se uzdravil mu přinese do života úplně nové možnosti, novou práci, poslání atd.

Černá luna neboli Lilitpak představuje protiklad – tedy co jsme v minulém životě naopak nedělali dobře, kde jsme zneužili své dary a schopnosti, ublížili lidem, zvířatům, přírodě, ale i sobě. Přesně v té samé oblasti a podobným způsobem se nám to teď dle zákonu karmy vrací a tudíž zažíváme své neblahé chování v různé míře sami na sobě.

Někdy to schytáváme od druhých lidí nebo to máme uvnitř sebe jako jakési temné místo, podvědomý pocit viny, skrze nějž si přitahujeme různé náročné situace a prožitky či psychické stavy. Ve výsledku je to vše velmi dobré, protože si můžeme to své temné místo, své prohřešky, pocity viny, úlety nějakým způsobem vyčistit, uzdravit, ale musíme hledat cesty a způsoby, jak na to – uvědoměním i prakticky.

V určitém bodě našeho vývoje a sebepoznání, pak dochází k vyrovnání a tyto negativní vlivy na nás nemusí nadále působit, nemusíme tím strádat. Například zrozenec s Černou lunou v Býku může za svou lakotu v minulém životě nyní strádat finanční nestabilitou. Po ,,odpracování“ karmického dluhu se mu začne dařit dobře, dokonce v jistém smyslu mnohem lépe – bude si totiž hmotných darů hluboce vážit, rozumně je užívat a nebude na nich nezdravě ulpívat.

Bb:

Zastavila bych se ještě na okamžik u černé luny. Vím, že je v některých proudech ztotožňována se symbolem Lilith, která, alepoň tak, jak to vnímám, podléhá z kulturně-historických důvodů určité významové redukci a zpložštění na symbol zlovolnosti a zkázy. Jaké jsou pozitivní aspekty černé luny, k čemu vyzývá?

Černá luna neboli Lilith, pro mne představuje vlastně ,,archetyp zlobivé holky či kluka”. V dětství nám často dospělí říkali, abychom ,,byli hodní” – hodná holčička, anebo chlapeček. Bez určité míry zlobení bychom se však hodně věcí nemohli naučit a dozvědět. Obzvláště v oblasti sexuality, která je s mysteriem Lilith snad nejvíce spojována, se bez takového zlobení neboli zkoumání svých nejhlubších potřeb se ve vývoji prostě neobejdeme. Proto nám církve a všemožná náboženství tak ráda určují, jak se v této oblasti chovat – co je hříšné a co není, k čemu sexualita slouží atd. Snad také proto, má tolik lidí v této tolik důležité a nádherné, životodárné božské oblasti života takové potíže, traumata, bloky.

K osvobození se od toho všeho tu máme Lilith – ,,zlobivou holku”, vymykající se běžné morálce a kýmsi uměle nastaveným pravidlům chování. Díky ní se učíme sami rozlišovat, co je pro nás dobré a co není, zjišťovat, čím sobě i druhým sami škodíme, přijmout za to plnou zodpovědnost, umět se omluvit a své chování napravit.

Je zajímavé, jak je, či byla sexualita chápána a prožívána v různých kulturách a civilizacích . Co bylo někde zcela normální a přirozené, bylo či je jinde považováno za naprosté tabu či dokonce trestáno smrtí! Už jenom nad tím je dobré se pozastavit.

Práce s archetypem Lilitv našem horoskopu pomáhá prozkoumat nejhlubší strachy, pocity viny, všemožná zraněnía nakonec přijmout sebe sama tady a teď s tím vším, tedysvé světlo i tmu.

Obzvláště hluboká vnitřní práce s těmito tématy by měla probíhat u každého člověka ve věku Štíra, tedy mezi 49-56 rokem života.

Tranzity Černé luny, její aspekty v našem individuálním horoskopu, pak pomohou krásně vytáhnout tyto záležitosti z hlubin nevědomí a zpracovat si je. Čím více ignorujeme tyto části, tím spíše se může Černá luna jaksi zhmotnit do fyzické podoby značně iracionálně se chovající persony, které říkám pracovně ,,divná ženská”. Určitě jsme skoro všichni někoho takového potkali. V tu chvíli můžeme jen děkovat za takový ,,dárek”.

Touha zlobit a zkoumat, co bude když, u mnohých z nás v minulých životech mohla přerůst i ve vědomou službu temným silám – v černou magii. Tento extrém poté v dalších životech vyrovnáváme aktivní službou na straně světla, vědomým a intenzivním konáním dobra.

V určité fázi duchovního vývoje se z tohoto dualismu vymaňujeme, dostáváme se nad protiklady.

Bb:

Na výcviku pro lektory jógy, v kterém jsme v posledních dvou letech spolupracovaly, jsi dvakrát vystoupila s moc zajímavou přednáškou. V jejím rámci jsi studentům představila různé variace lunárního archetypu, ukrytého v symbolice čtyř tarotových královen a živlů. Mohla bys prosím říci, co představují?

A:

Ano, je tu velmi jednoduché propojení mezi tarotem a astrologií. Čtyři druhy karet Malé arkány jsou hole, poháry, meče a pentakly (nebo mince / disky). Z hlediska živlů představují oheň, vodu, vzduch a zemi.


Když zjistíme postavení Luny ve svém horoskopu, objevíme „svou královnu“. Všichni lidé s Lunou v ohnivých znameních jsou “Královny holí”, s Lunou ve vodních znameních „Královny pohárů“, ve vzdušných „Královny mečů“, v zemských „Královny pentaklů“.

Královna, tedy Luna představuje naše vnitřní nastavení naše hlubší prožívání reality.

U „Královny holí“ je prožívání vnitřního světa i role partnerky velmi intenzivní, aktivní až akční. Taková žena má hodně energie, zvládá spoustu úkolů v domácnosti, v partnerství, ve výchově dětí někdy ve veřejném životě. V pozitivním smyslu je to zářící, inspirativní žena, energeticky štědrá, v negativním smyslu může být až moc ovlivňující, zasahující, příliš se starající o druhé lidi či členy rodiny a direktivně určující, co mají či nemají dělat.


Potom tu máme „Královnu pohárů“, která je naopak citlivá, vnímavá, pasivní, navenek slabší a bezbrannější. Takové ženy jsou rozené terapeutky, umělkyně, rádkyně. Často pracují s lidmi a využívají dar představivosti a intuitivního vhledu. V každém případě jsou spíše uzavřené do sebe, citlivé až přecitlivělé a odvrácenou stranou je zde značná nestabilita v rodinném, partnerském, někdy i v profesním životě. Výhodou je velká moudrost a vnímavost, na které když se pracuje a rozvíjí se, může sloužit za prvé té dané ženě (muži) a její život se tak může stávat se stabilnějším a vyrovnanějším, jaksi usebranějším a může s věkem zlepšovat.

Další je „Královna mečů“, žena (nebo muž) s Lunou ve vzdušných znameních. Je to zjednodušeně řečeno taková „intelektuálka“. Může být dokonalá, krásná, inteligentní, společensky na vysoké úrovni, zároveň však jaksi chladná, chránící se před emočními zraněními přebýváním spíše v mysli.

Meč může sloužit k tomu, že něco vybojujeme, rozsekneme, vyřešíme, ale také můžeme sobě či někomu jinému ublížit. Zde je třeba se naučit zacházet s mečem intelektu obzvláště citlivě a vnímavě rozlišovat, co říci a co neříci, učit se láskyplně smýšlet, osvobozovat se od tendence předem-soudit, posuzovat atd.

Schopnosti ,,Královny mečů“ mohou být využity v profesích jako je právo, politika, psychologie, žurnalistika, obchodování, různé typy poradenství – tedy všude, kde je třeba umět obratně a pružně, ovšem i citlivě zacházet s mečem intelektu.

Pak tu máme zemskou „Královnu pentaklů“ – to je zase pro tradiční partnerství a rodinný život poněkud harmoničtější situace. Je to typ ženy, která je více uzemněná, jinová a v partnerství především slouží partnerovi a dětem. Záleží hodně na tom, o jaké ze tří zemských znamení jde.

Může to být skvělá léčitelka, masérka, kuchařka, zahradnice, švadlena atd. Pozitivní je, že se v životě neztratí a intuici používá v praktickém reálném životě, pro dobré zdraví a hmotné zabezpečení. Odvrácenou strana je však materialismus a konzervatismus, někdy až nudnost a stereotypnost, jistá zatuhlost. Královna pentaklů často klade na sebe a své okolí přílišné požadavky, může mít nedostatek citlivosti, různé vnitřní bloky, což je patrné především u Luny v Kozorohu.

Tolik stručně o královnách, jejichž vliv a moudré působení můžeme sledovat rovněž během každého měsíce, kdy se Luna plavně přesouvá z jednoho znamení Zvěrokruhu do druhého. Muži mají archetyp ženy-královny v sobě a často mají také podobnou matku a též partnerku, či partnerky ve svém životě.

Bb:

Mám pocit, že současná doba, otevírána kolektivní i individuální úrovni celou řadu výzev a s nimi i otázek kolem toho, co je v našem přemýšlení a chování potřeba zrevidovat. Spousta lidí tuhle situaci vnímá jako nelehkou příležitost nebopozvánku k vnitřní přeměně. Zajímá mě Tvoje osobní, lidská vize kolem toho, kam nás jako lidi může tato doba posunouta co by bylo dobrénechat za sebou.Máš prosím závěrem nějaká doporučení nebo podněty k reflexi, které by mohly lidem na jejich cestě pomoci, pokud tápou?

A:

Tato doba, pokud mluvíme třeba o aktuálním roce Luny 2020 a rozhoupaných, čiracionálních dvacátých letech, které budou následovat, nás vede a povede stále hlouběji do nitra, ke spojení se svou duší. Protože duše všechno ví!

Toto spojení nám umožňuje hlouběji porozumět dění okolo nás, vnímat je spíše jako sen či božskou hru, inspiraci k tvorbě a sebepoznání, než jako něco tuhého, materialisticky daného.

Na něco takového jsme však většinou od dětství nebyli zvyklí, či spíše jsme se naučili odvyknout. Nebyli jsme k tomu vedeni ani ve škole ani v televizi a slovo ,,duše” jsme často nikde neslyšeli dokud jsme se o ní nezačali sami zajímat.

Vědomý obrat do nitra vyžaduje určitou praxi, ať už je to jóga, či jiná duchovní cesta. Nejlépe je tedy inspirovat se kulturami , které jsou v tomto směru mnohem zkušenější, obrátit se k tradicím, které po tisíciletí nebyly přerušeny a jsou tedy stále živé.

Pro mě je to védská tradice a rovněž šamanismus, aktuálně především jihoamerickýŠamanská cesta obvkle nabízí kromě jiných druhů a technik vnitřní práce i psychotropní zkušenost. Díky aktivizaci třetího oka nastává stav rozšířeného vnímání a tedy spojení s naší starou dobrou známou Duší, která všechno ví!

Tento stav však je pomíjivý a proto by nám měl sloužit jako jakýsi ukazatel směru ,,kino Adžna“, kde se nám ukáže, jak hluboko sahá králičí nora.

V běžném stavu vědomí poté musíme vyvinout určitou disciplínu, abychom zřené skutečnosti a rady své duše integrovali do každodenního života, to je zásadní.

Nejlépe prostě denně, pravidelně, v podobném čase meditovat, zastavovat se, zklidňovat a tak postupně trénovat a zlepšovat svou schopnost vnímání souvislostí, rozlišování, nezaujatého pozorování a zdravého vyhodnocení vnějších i vnitřních dějů a jevů.

Pokud chceme hluboce porozumět nějaké situaci ve svém životě, například vztahové, můžeme prostě cca deset až dvacet minut ,,zírat” do třetího oka, samozřejmě se zavřenýma očima. Odpověď nemusí nutně přijít hned, v každém případě se hluboce uklidníme, což je vždy blahodárné. Čas od času je také dobré uchýlit se na pár dní do ústraní, do samoty a moci tak řádně strávit vše doposud zažité. Dnes k tomu může posloužit třeba stále populárnější terapie tmou.

Celkově pro zachování duševního zdraví považuji za velmi zásadní nalézat se co nejvíce v hladině alfa. Duše má ráda spíše prožitkové ,,nerozumné” činnosti, které bychom si měli co nejčastěji dopřávat: procházky, cestování, tanec, umění, milování.

A samozřejmě snění, vizualizaci, tvořivé představování si neboli předem-stavění –představivost. Blahodárné stavy, které v takových chvílích zažíváme, nechme prostě protéct i do činností pragmatických.

Až se vše postupně spojí v jediný celek, živoucí mandalu vzájemně propojených souvislostí.

11/12 2020 v Praze

 

illustration by Eugenia Loli (www.flickr.com/photos/eugenia_loli)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *