SYMBOLICKY, PŘEDVÁNOČNĚ

Vánoce dnes slavíme tak nějak spíše ze zvyku, pro potěšení, než výslovně z tradice.

Opakujeme staré rituály (nebo to co z nich zbylo), a mnohdy jim už příliš nerozumíme.

Svátek se v našem časovém kontinuu všednodennosti stává důležitým záchytným bodem.

Symbolický význam mnoha věcí patřících k vánočním svátkům, je obecně znám.

Víme, že vánoční stromek, původně anglosaská tradice, je poměrně recentní zvyklost, stejně jako to, že se původně věšel špičkou dolů od stropu.

Vánoční zvyky v sobě spojují zajímavě mnoho původně pohanských zvyků s nánosem křesťanské tradice.

Symbolika mnoha „typicky“ vánočních věcí, ale disponuje mnohem hlubším přesahem do oblasti archetypů obsažených v úložišti lidského nevědomí.

Pojďme tyto archetypy vynést na světlo alespoň symbolicky, skrze jógovou ásanu.

HVĚZDA

Hvězdy coby zářivé záchytné body orientace v tajemném a bázeň vzbuzujícím vesmírném prostoru, fascinovaly člověka odvěce. V mnoha kulturách byly spojovány s nadpřirozenými silami, byly považovány za sídlo bohů. Souhvězdí vytvářející obrazce byly a jsou mapami oblohy. Hvězdy byly v mnoha kulturách svázány se symbolem naděje, cestou vytyčenou bohy, pro americké indiány představovaly ohně předků. Hvězdy byly spojovány s plodností, životní cyklicitou. Jsou spojovány s božstvy Egypta (Eset a Usir, Baal, Suteh), s bohyní Ištar, védskými božstvy nebo třeba Maory, kteří je považovaly ze odraz zlých mocností temnoty. Betlémská hvězda oznámila příchod Krista, Panna Marie coby královna nebes nosívá hvězdnou korunu.

Pentagram neboli pěticípá hvězda otočená hrotem vzhůru, symbolizuje duchovní vzestup, obrácená je symbolem ďáblova úpadku. Hexagram (šesticípá hvězda) tvořená dvěma trojúhelníky, je spojením protikladů nebe a země, ženské a mužské polarity. Významnou roli hraje v tantře a jantrách (mystických geometrických obrazcích), ale i kabale.

Hvězdy se objevují na vlajkách, slouží jako indikátory kvality.

TÁRÁSANA – POZICE HVĚZDY

Tato ásana se v mnoha směrech jógy vyskytuje pod různými názvy, ať už jako varianta badhakónásany nebo titlí ásany.

Mezi její benefity patří:

otevření kyčlí, uvolnění oblasti perinea, stimulace pohlavních orgánů a močových cest, uvolnění bederní páteře a kříže, stimulace specifických akupresurních bodů na chodidlech (játra, slezina, slinivka, plíce), zlepšení podklíčkového dýchání

Působí proto terapeuticky na řadu gynekologických obtíží, zlepšuje cirkulaci v orgánech spodku břišní dutiny. Na psychoenergetické úrovni se váže k uvolnění chronického napětí, uzemňuje, stabilizuje. Je spojena s funkcemi prvních dvou čaker, jako i s čakrou krční.

Metoda: začněte v pozici v sedu. Sedací kosti přitiskněte do podlahy, spojte si chodidla cca 10 cm před tělem a zkuste je jemně otevřít jako knihu dlaněmi tak, že se palec dotýká oblasti kořenu palce, prsty objímají nárt. Pokuste se napřímit páteř aby byla co nejdelší, temeno hlavy vzhůru, brada jen mírně přitažená ke krku (netrčí). Pokud jsou kyčle tuhé, můžete lehce hýbat koleny nahoru a dolů (titlí ásana – motýl), či jemně ohnout záda v bedrech. S výdechem začněte obratel po obratli rolovat trup směrem dolů. Pokud se hlava dotkne chodidel, paráda, pokud ne, nesnažte se o to násilím. Zůstaňte kde zůstat můžete. Dýchejte nosem, hluboce, jako byste vedli dech páteří. Zůstaňte 3-5 dechů.

RYBA

Symbolika ryb se v mnoha kulturních tradicích odlišuje. Velice často bývají ryby považovány za znamení duchovní moudrosti, plodnosti, harmonie, dlouhověkosti či šťastného života. V Japonsku a Číně jsou kapři spojováni s odvahou a vytrvalostí, pro svoji schopnost plavat proti proudu řeky. V mnoha světových mytologiích vystupují ryby jako průvodci duší zesnulých. Většina apoštolů byli rybáři. „Ichthys„, starořecké označení ryby, užívali křesťané jako akronym označující Krista v době, kdy byli perzekvováni. Hinduistická tradice spojuje rybu (matsja) s bohem Višnuem – udržovatelem Univerza. Ryba bývá v mnoha kulturách spojována s ženskou energií, s Lunou a jejím cyklem. V Číně s bohyní plodnosti Kuan-jin, je vnímána jako symbol hojnosti a prosperity.

MATSJÁSANA – POZICE RYBY

Pozice ryby se opět dá provést v mnoha obměnách, s ohledem na vaše aktuální možnosti. Je možné použít pomůcek (deka, cihličky, bolstery, polštáře) k vypodložení.

Benefity této pozice jsou:

uvolnění celé hrudní oblasti, stimulace endokrinních žláz – štítná žláza a hypofýza, posílení mezižeberních dýchacích svalů, uvolnění ramen, posiluje činnost ledvin, jater, slinivky, zlepšuje trávení a vylučování metabolitů, uvolnění krčních svalů, uvolnění pocitu „těžké hlavy“. Na úrovni psychoenergetiky, napomáhá tato pozice lepší komunikaci, sebevyjádření, otevírá srdeční oblast, uvolňuje potlačené emoce.

Metoda: začněte v lehu na zádech s pokrčenýma nohama. Pokuste se srovnat tak, aby vaše končetiny byly symetricky rozložené na zemi. Zasuňte opatrně paže pod tělo, dlaně s roztaženými prsty se dotýkají podlahy. Pozvolna natáhněte uvolněné nohy, opřete se o předloktí a vyneste trup vzhůru. Pomalu zakloňte s výdechem hlavu (nenechte ji zapadnout mezi lopatky). Temeno hlavy pomalu klesá k zemi, může a nemusí se dotknout. Pokud se o   temeno opíráte, netlačte hlavou do země tak, aby se krk zalomil! Obličej, šíje i ramena jsou uvolněná, lopatky mírně u sebe. Pokud je vám záklon hlavy nepříjemný, nedělejte jej a nechte bradu mírně přitaženou ke krku, hlavu v prodloužení páteře. Pokročilé varianty umožňují složit nohy do lotosového sedu (viz foto), nebo natažené nohy zvednout od země, s tím že se ruce předpaží (dlaně spojené) a hlava je opřená jen o temeno. Zůstaňte 3-5 dechů.

Cvičte velmi opatrně! Neotáčejte v záklonu hlavou, nezadržujte dech! Velmi pomalu vstupujte i vystupujte z této pozice! Tato ásana může vyvolat silné emoční reakce.

STROM 

Stromy vzbuzují přirozený respekt. Jsou to symboly života, smrti a obnovy cyklu. Poskytují stín i potravu. Plynutí času zanechává svou stopu v jejich letokruzích. Vyrůstají z hlíny, z hloubi země, kde mají uložené kořeny, jejich koruna směřuje však k nebesům. Jsou vitální spojnicí mezi podsvětím, zemí a nebesy. Stromy hrají významnou roli v kosmogonii (mýtech o vzniku světa) mnoha kultur. Pod fíkovníkem dosáhl Gautama Buddha osvícení, biblický strom Ráje je symbolem dvojjakosti poznání, obrácený strom v židovské kabale,čerpá kořeny duchovní sílu shůry, kterou svádí na zem. Olivovník je symbolem nesmrtelnosti, ginko živoucí fosílií, lípa symbolem štěstí, přátelství a patronkou lidských sídel, dub symbolem síly a odvahy.

VRIKŠÁSANA – POZICE STROMU

Tuto balanční ásanu je možné provést v mnoha variacích, odpovídajících různým typům náročnosti provedení.

Mezi benefity této pozice se řadí:

nalezení a správné uchopení těžiště těla, adjustace ploché klenby nohou, posílení a detoxifikace kloubů kotníků, kolen, kyčlí, loktů a ramen, posílení stehen a lýtek, prokrvení orgánů solar plexu, otevření hrudníku a ramen, zlepšení dýchání do celého trupu.

Tato ásana napomáhá celkové rovnováze, zlepšuje držení těla. Posiluje metabolismus, přivádí okysličenou krev do spodní části těla i do hlavy. Zlepšuje koncentraci. Na úrovni psychoenergetiky je pozicí uzemňující, která zároveň umožňuje pevně zakotvený růst.

Metoda: Postavte se oběma chodily na zem tak, abyste cítili celou plochu chodidel na podlaze (kořen malíku, palce, pata). Zkontrolujte pozici pánve (zadek netrčí dozadu), spodní žebra nevyčuhují ven, ale jsou mírně zatažená. Břicho je pevné.  Uchopte chodilo pravé nohy a uložte je: nad kotník / pod nebo nad koleno (nikoliv přes čéšku) / ke stydké kosti, podle míry vaší stability. Pohled je upřený do jednoho bodu před vámi (pokročilí vzhůru). Spojte dlaně před tělem (andžali / namaskár / pranám mudra). Palce se mohou dotýkat prsní kosti, srdeční oblasti. Pokud chcete, vyzkoušejte variantu s pažemi nad hlavou (dlaně spojené přímo či s překříženými zápěstími).

Bb

Text je majetkem BINDU YOGA STUDIO a je vázán autorskými právy. Jeho kopírování či jiné formy multiplikace jsou zakázány bez výslovného souhlasu BINDU YOGA STUDIO.