PAMĚT PŘÍTOMNOSTI: EMOCE A HATHA JÓGA

Cvičení sebe v józe není totéž jako cvičení jógy, byť se obě věci mohou navzájem potkat. Třeba tehdy, je-li ásanová praxe prováděna skutečně bděle, bez lpění a nabubřelosti, bez pocitů nedostatečnosti nebo přílišných očekávání. V situaci, kdy pozice těla odrážejí vnitřní postoje, a jejich zdokonalováním, jsou přetvářeny i některé škodlivé mentální vzorce.

PODIVNÁ POLITIKA BEZ MOŽNOSTI VOLBY?

Emoce jsou něco jako světoví politici. Do určité míry nám vládnou i když si jejich existenci běžně nepřipouštíme. Jejich působnost se více či méně může dotknout naší každodennosti, i tak většinou moc dobře nevíme, o koho se jedná. Jsme na ně zvyklí, a tolerujeme je, pokud jejich vliv nepřeroste meze únosnosti, a jejich působení se neprojeví v našem životě příliš třaskavě. Střídají se jedna za druhou, některé se vracejí v jiných situacích, s novým kabátem, na novém postu. Na rozdíl od světových politiků ale na většinu z nich po jejich odchodu nezapomínáme, byť ne zcela vědomě. Jejich stopa zůstává jako živý otisk v emočním úložišti našeho podvědomí, v našich tělech, schématech vnitřních reakcí.

EMOČNÍ DYNAMIKA

Většina emocí z celé šíře jejich spektra, jsou vlastně myšlenky doprovázené pocity, které řetězově spouští další myšlenky a pocity. Jsou živé a mají svoji dynamiku, proto se dají jen obtížně zopakovat v přesné podobě. Emoce se dají mapovat, přičemž naše těla nabízejí k tomuto čtení terénu svoji legendu. K jejímu rozklíčování je zapotřebí pozornost a živá zkušenost.

Podstatou emocí je mentální pohyb, emoce jsou reakce vytvářející reakce další. Jak se v tomto lomozném řetězu reakcí neztratit? Upřete pozornost k akci a tomu, kdo ji vytváří. Tedy sami k sobě. Pataňdžali v Jógasútře definuje jógu jako zastavení změn mysli (PYS 1/2), tedy osvobození bdělé pozornosti z divoké entropie mentálního rozhraní a vazby k egu. Je k tomu zapotřebí potlačit své emoce? Nikoliv. Je nutné je v první řadě pochopit a nenechat se jimi nevědomky ovládat.

HATHA JÓGA A KARAVANA „TĚLO-MYSLI-DECHU-DUŠE“

Jógový důraz na přítomný moment, jako jediný výchozí bod pro změnu, neznamená popřít minulost, kterou jsme do určité míry utvářeni. Jóga apeluje na nelpění na minulém, neočekávání budoucího. Oboje však neznamená pasivitu ani rezignaci. Hatha jóga je dílčím směrem jógové cesty. Člověk na cestě je podobný karavaně jedoucí přes poušť k oáze. Jako karavana je i člověk složen z mnoha částí, které musí navzájem spolupracovat, chtějí-li postupovat vpřed. Je změtí různě se projevujících energií, které je zapotřebí uvést v soulad.  Tělo je velbloud který nás veze, mysl jezdec udávající směr, dech je pohyb umožňující komunikaci mezi velbloudem a jezdcem, duch je esence, která vše oživuje. Jak si ale poradit, když velblouda bolí koleno, anebo se zdánlivě bez příčiny bojí sehnout k zemi? Naštve se jezdec? Má velblouda přemoci silou? Nemluvit s ním? Přechytračit ho? Sesednout a vydat se přes poušť pěšky?

EMOČNÍ FOSÍLIE A PRAXE HATHA JÓGY

Jóga vnímá člověka jako celek mnoha energií, jako hustou komunikační síť minulých i budoucích zkušeností, jako uskutečněných i dosud nerealizovaných potenciálů. Hatha jóga pak pomáhá uvést vzájemně konfliktní potenciály v přirozený soulad. Učí člověka pracovat s tělem, dechem i mentálním rozhraním tak, aby komunikace energií byla plynulá, bez šumů a informačních chyb. Mapuje a uvolňuje zkušenosti minulé skrze přítomnost, formuje momentální potenciál ve zdárné budoucí. Pokud se  budete věnovat ásanové praxi s hlubším fokusem na prožitek a impulsy, které přináší, otevře se před vámi hotový archiv. Jak tomu tak už u historických materiálů bývá, je možné, že ne všemu budeme ihned rozumět. Zkuste se pro jednou vydat cestou cítění a vnímání.

Buďte tím co děláte a uvědomujte si to.

Pokud cítíte v té či oné ásaně či v dechové, koncentrační praxi vztek či zlobu, neznamená to bochnout jako petarda, ale ani danou emoci potlačit. Lokalizujte ji v těle, zeptejte se sami sebe, jaký máte k dané části svého těla vztah, kdy jste podobnou emoci cítili naposled, s čím se ve vaší paměti asociuje. Nezmizí hned, není cílem ji zapudit, ale aktualizovat v jiné formě…pozornější, vědomější. Totéž platí i o emocích pozitivních. Kladné a záporné se vzájemně přitahuje.

Emoce vyvolané v reakci na něco vnější, jsou jako voda mající různá skupenství, ale stejnou podstatu.

Buďte těmi, kdo vás činí šťastnými.

Bb

PS: Pro lepší orientaci v tradičním hatha jógové fyziologii a jejím vlivu na psycho-emoční rozhraní doporučuji k přečtení následující články na webu Galaxy of Yoga:

http://www.galaxyofyoga.in/ida-and-pingala-the-sun-and-the-moon-of-our-psyche/

http://www.galaxyofyoga.in/slider/chakras-emotions-and-the-endokrine-system/

http://www.galaxyofyoga.in/pranayama-for-stress-management/

TEXT JE MAJETKEM BINDU YOGA STUDIO A JE VÁZÁN AUTORSKÝMI PRÁVY. JEHO KOPÍROVÁNÍ, OPIS NEBO JINÉ FORMY OBSAHOVÉ MULTIPLIKACE JSOU ZAKÁZÁNY, BEZ VÝSLOVNÉHO SVOLENÍ BINDU YOGA STUDIO.