hosté výcviku

Pjér La Šéz, psychoterapeut, hudebník, publicista

Pjér la Šé’z – provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které doprovází své klienty na jejich cestě při hledání a realizaci osobní svobody. Dlouhodobě spolupracuje s Jaroslavem Duškem v divadla Vizita a v představeních Čtyři dohody a Pátá dohoda. S Ivetou Duškovou a Petrou Bílkovou účinkuje v představení Škola Malého stromu. V hudební oblasti působí ve znovu obnovené bigbítové kapele Rakousko-Uhersko. Vydal zatím čtyři publikace – psychologickou studii Indián – zpráva o archetypu, hlubinný román o hledání sebe sama Den svatého Ignora, novelu ve stylu realistického vizionářství Cesta a hlubinnou studiii fenoménu Psychologie souhlasu. Zajímají jej především otázky možností lidského bytí v tomto světě.

Michael Vančura, psychoterapeut

Michael Vančura vystudoval FF UK, obor klinická psychologie. Následně pracoval v psychiatrické léčebně Dobřany a Horní Beřkovice, v komunitě pro léčbu neuróz v Lobči . Od roku 1983 v Denním socioterapeutickém sanatoriu pro lidi s psychotickým onemocněním (DSS) při Pražské psychiatrické klinice. Změna fokusu na prevenci psychiatrické hospitalizace vedla v roce 1991 k založení krizového centra RIAPS, kde byl první čtyři roky po jeho založení ředitelem. Jednou z důležitých zkušeností, která mohla být realizována díky lůžkovému oddělení RIAPSU bylo rozpoznání efektivity krátkodobých hospitalizací u lidí procházejících psychospirituální krizí. Po odchodu z RIAPSU v r. 1998 je psychoterapeutem v soukromé praxi. Nabízí zejména PBSP terapii/Pesso Boyden Psychomotorická Psychoterapie/ a holotropní dýchání.

Zájem o rozšířené stavy vědomí a o cesty, které k těmto stavům vedou, hypnózu, holotropní dýchání atd., jej nasměroval k tématu psychospirituální krize a k založení organizace DIABASIS. V této organizaci od roku 2003 zastává funkci předsedy a současně zde pracuje jako psychoterapeut.

V rámci Diabasis je odpovědný za projekt pro studenty FFUK, kterým organizace poskytuje po 4 roky výběrovou přednášku na téma Úvod do transpersonálního myšlení. Dalším projektem je spolupráce s psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích a zprostředkování pomoci hospitalizovaným lidem, u nichž je rozpoznán soubor příznaků psychospiritální krize. Předává informace o psychospirituální krizi na pracovištích, kde je o téma zájem.

Marta Tovtová, ájurvéda, TCM

Marta Tovtová je zkušeným průvodcem ke zdraví v celostní perspektivě. Oporou jejího přístupu jsou již přes dvacet let ájurvéda a tradiční čínská medicína. Důležitým zdrojem poznání pro ni byly a jsou cesty na nichž se seznamuje s nativním léčitelstvím a kuchařským uměním. Je lektorkou dietetiky v TCM Institutu , Akademii léčivé výživy, TCM Academy, věnuje se osobnímu poradenství i výuce.

Alita Zaurak, astroložka

Astrologii se věnuje již pěknou řadu let a postupně se stala její životní prací, inspirací na duchovní cestě, věrnou přítelkyní a spolehlivou průvodkyní na cestě životem.

Své zkušenosti sdílí každodenně v podobě výkladů individuálního horoskopu, veřejných přednášek s meditacemi či pravidelných astrologických poselství.

Je též autorkou několika knih na astrologická témata: Mysterium dvanácti, Být sebou, Dvanáct zastavení Luny.

Aktuálně pracuji na další knize s názvem Rok ve Zvěrokruhu.

Několikrát do roka pořádá pro skupiny zájemců své „cesty snů“, především do Indie, s níž se cítí být hluboce spojena.

MUDr. Petra Belko, lékař

Vystudovala jsem fakultu klasické, tedy ,,západní“ medicíny. Během mé praxe v nemocnici, kde pomáham onkologickým a jinak vážně nemocným, bohužel i dětským pacientům, jsem si brzy začala myslet, že ne všechno funguje úplně přesně tak, jak nám říkali na medicíně.

O lidské duši, spirituálním prožívání a o tom, co se nedá presně změřit nebo odříznout, se u nás v medicínské komunitě ještě tolik nemluví.

Neznamená to, že bych osobně medicínu zavrhla, naopak, přijde mi důležité svět racionální vědy a spirituality co nejvíce a co nejméně nasilným způsobem propojovat.

Je důležité si uvědomovat, že jsme každý jiný, každý má právo žít i stonat po svém. Je nesmírně důležité dbát na věci,  jako je pacientův vnitřní svět.

I mně osobne až vlastní vážná diagnóza nevyléčitelné nemoci přivedla k tomu, že i nemoc může být velmi mocný učitel, který se nám dostáva do cesty, že vše se děje z nějakého důvodu. Bohužel tento fakt často nezlehčuje utrpení, které s sebou občas opravdu vážné diagnózy přináší, ale považuji za důležité se v takovém okamžiku pozastavit a začít vnímat, co nám tělo skrze konkretní neduh chce říci. Je to jedna z cest, kterou se můžeme učit pochopit sami sebe a prozumět lépe tomu, co nás přesahuje.

Tereza Dvořáková, fyzioterapeutka

Vystudovala jsem fyzioterapii. Při práci masérky, za kterou jsem velice vděčná, jsem začala zjišťovat, že mi pod ruce nepřichází jen anatomie a diagnóza, ale že přichází celý lidský životní příběh. Tělo a mysl plné zážitků a příběhů, názorů a myšlenek.

Ve škole se to vše prostě bralo jaksi technicky. Když jsem k tělu přistupovala s vědomým dotekem, vyhověla jeho tkáňovému tempu a tomu, co potřebovalo, dalo se spoustu věcí opravit.

Za dokončení studia jsem také vděčná, protože dobrovolně bych se anatomii asi nenaučila.

Tereza si též pravidelně rozšiřuje obzory např. skrze shiatsu, viscerální manipulaci aj. Pravidelně se ve své osobní praxi věnuje meditaci vipašjáně.