DVĚ NEZNÁMĚJŠÍ HASTA MUDRY – ZNÁTE SE S NIMI?

Na úvod nebo závěrem většiny lekcí, se s vámi jógový učitel obvykle „pozdraví“ gestem namasté (namaskár nebo také andžalí mudra), které většina jógujících laiků chápe jako jakési do jógy přirozeně vklesnuté indické „dobrý den“.

Z respektu k učiteli i jógové tradici pak svorně gesto pouze napodobí, aniž by si mnohdy uvědomovali jeho hlubší význam, což je docela škoda.

V množství dechových cvičení, nebo při koncentraci /  meditaci, často řazené na konec jógové hodiny, se používá gján (alternativně vyslovováno jako džňán) mudra.

Stává se, že prostě není dostatek času a prostoru pokaždé vysvětlit, skrytou symboliku věci nebo zjevné benefity gest rukou (hasta mudry), které jsme na józe zvyklí používat.

A protože by byla škoda se o ně ochudit, zmiňme se o pár zajímavostech spojených s dvěma neužívanějšími mudrami rukou – andžalí a gján.

ŽIVELNOST VE VLASTNICH RUKOU

Podle klasického hatha jógového učení, představuje každý prst na dlani jeden z pětice živlů.

Palec je spojen s živlem ohně (ágni), ukazovák s elementem vzduchu (váju), prostředník s  prostorem akáš (indická tradice zařazuje éter mezi živly), prsteník se zemským živlem (prithví), malíček s elementem vody (džal).

Spojováním vybraných prstů v mudry, dochází k interakci živelných archetypů uvnitř našeho těla i psychiky, zároveň také k stimulaci reflexních bodů a energetických drah v různých vrstvách naší tělesné schránky.

Mudry se neomezují zdaleka jen na gesta rukou. Propracovaný systém muder celého těla obsahuje většina indických tanců a dramatických umění, coby výpravný prostředek nebo médium komunikace.

Mudry rukou se velice často používají v holistické terapii, s cílem regulace činnosti určitých orgánů, ale i uvolnění nebo naopak tlumení jistých emocí.

KDYŽ SE VŠE SPOJÍ V JEDNO – GESTO NAMASTÉ A GJÁN MUDRA

Ano, gesto spojených dlaní v oblasti středu hrudi, je skutečně tradičním indickým pozdravem. Jeho význam však přesahuje klasické „ahoj“. Proč je tomu tak?

Gesto spojených dlaní před hrudníkem doprovozené často vyslovením namasté, někdy doplněné o lehký předklon, není vyjádřením podřízenosti, nebo odevzdanosti jak se někteří mylně domnívají, byť významem slova andžalí, je „oběť nebo úcta“.

Dlaně spojené před hrudníkem jsou symbolickým vstupem do krajiny srdce, místa, kde je individuální ego člověka překonáno, do prostoru, kde se pomíjivé (hmota) setkává s věčným (duše). Krajina srdce je sídlem anáhat čakry – čakry srdce, místa setkání polarit, protikladů, jež se navzájem potřebují.

Slovo namasté, doslovně znamená: „skláním se před tebou“, ve smyslu: „má božská podstata, se klaní té tvé“ – přeneseně řečeno: “ ty i já jsme Jedním“.

Někdy je andžalí mudra vynesena až nad temeno hlavy (sahasrár čakra), jako symbol transcendence, a do oblasti středu čela / obočí (ágja čakra), sídla univerzální moudrosti.

Spojení celé plochy obou dlaní, je zároveň spojením mužského a ženského principu, aktivní a pasivní polarity, sjednocení rozumu a intuice. Jejich uložení v oblasti srdce je symbolickým naznačením „cesty ke středu“.

Zkuste si andžalí mudru (gesto namasté) s dlaněmi vyosenými kousek od středu hrudi. Pravděpodobně to bude nepříjemné, pocitově divné.

Gján mudra – mudra vědění, je gestem, kdy se spojí konec palce s ukazováčkem a vnitřek dlaně přitom směřuje vzhůru (velmi podobná je čin mudra, při níž vnitřek dlaně směřuje k zemi). Obě příbuzné mudry se rovněž v některých školách provádějí tak, že se palec dotýká prvního článku ukazováku. Mezi oběma způsoby existuje jemná významová nuance – ten první je vyjádřením otevřeného přijetí, druhé aktivním dáváním. Gján mudra uklidňuje celou nervovou soustavu, aktivuje parasypatetický režim, avšak spolu s tím zbystřuje pozornost. Tato mudra přirozeně napomáhá hloubce dýchání.

Gján mudra má však i další rozměr – palec zastupuje makrokosmos (univerzální vědomí), ukazováček mikrokosmos (vědomé já neboli ego). Jejich spojením se tak de facto vyjadřuje: „Jsem součástí všeho, a vše je ve mě obsaženo.“

MOUDRÉ MUDROVANÍ DO HEZKÉHO DNE

Člověk praktikující jógu, by neměl propadnout pocitu, že nutně musí do své paměťové databáze nahrát co nejširší rejstřík divokého proplétání prstů a znát k tomu věrně všechny významy. Není ale ke škodě občas vzpomenout na symboliku běžných gest, které v józe i mimo ni používáme – „ruku na srdce„, symbolika věci je lekcdy výstižná….

Bb

TEXT JE MAJETKEM BINDU YOGA STUDIO A JE VÁZÁN AUTORSKÝMI PRÁVY. JEHO OPISOVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ NEBO JINÉ FORMY MULTIPLIKACE JSOU ZAKÁZÁNY, BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU BINDU YOGA STUDIO.