MEZI SVĚTLEM A TMOU – PODZIM (NEJEN) PRO JOGÍNY

Přichází podzim, doba milovaná i nenáviděná. Podzim kdy nebe, korunoví stromů i emoce postupně mění své barvy, světlo měkne. Podzim je obdobím sklizně, napříč kulturami světa pak časem oslav plodnosti země, kterou nyní čeká údobí poklidu a odpočinku. Vyrovnává se délka dne a noci, světla a tmy. Od podzimní rovnodennosti pak tma pomalu převládá. Kdekdo vnímá podzim pouze jako zbrklou předehru zimy, což je velká škoda. Podzimní melancholie prostupující napříč všemi uměleckými žánry, rovněž vypovídá o síle této roční doby a jejím vlivu na člověka. Nebuďte smutní, že končí léto, podzim je náramně inspirativní, nejen pro jogíny.

SVĚTLO A TMA, V SRDCI I HLAVĚ

Podzimní rovnodennost letos vychází na 22.9. Noc a den jsou v rovnováze, stejně, jakoby mělo být i naše vnitřní prostředí (a nejen v toto datum). Podzim je obdobím výraznějšího přelévání polarit, které romantičtí filosofové často označovali jako apollinský a dionýský princip. Apollinská stránka našich charakterů představuje světlý, racionální prvek intelektu, oproti instinktivnímu,chaotickému, dionýskému prvku vášně. Literárně bývá tato vnitřní rozpolcenost vyjadřována tvůrčím bojem rozumu a citu. Podobně vnímali taoisté i protikladné síly jin a jang, klasická jóga jako působnost sluneční a měsíční energie, spojované v moderním pojetí s činností mozkových hemisfér. Současná neurověda se však usilovně snaží vyvrátit pojetí o rozdělené působnosti pravé a levé hemisféry jako klišé. Buď jak buď, podzimní kulisy přejí emočnímu přelévání světla a tmy uvnitř mysli. Aniž bychom si to leckdy uvědomovali, ladíme své vnitřní prostředí a způsob prožívání často podle vnějších okolností. Pochmurnou náladu a potemnělé emoce „umí zařídit“ i taková banalita jako je zakaboněné nebe nebo mlžný opar. Tedy, jen pokud se necháme.

ČAS USEBRÁNÍ

Krásné slovo „usebrání“ odkazuje k bytí u sebe samého, k momentu zastavení, a posbírání toho, co se ztratilo, k uvedení v opětovnou jednotu. A podzim tomu nahrává. Sklízí se, co bylo dříve vysazeno a zaseto, slaví se úroda. Podobné „žně“ prožíváme i uvnitř. S prodlužujícími se večery více bloumáme, co a proč vlastně pěstujeme, a v mysli nám nezřídka kdy kvasí opojné hrozny nekončících myšlenek. S padajícími a žloutnoucími listy, si na podzim mnohdy více uvědomujeme pomíjivost věcí, avšak neměli bychom zapomínat na cyklický charakter všeho dění – zrod, trvání, konec a obnovu. Pochopení a respekt neustálého procesu změn je vysokou školou umění „nechat být“.

UZEMĚNÍ, CESTA KE STŘEDU

Podzimní čas skvěle přeje meditaci, ponoru do sebe, klidnému procházení se za hranice zažitých konceptů uvnitř vlastní mysli. Nepotřebujete k tomu neproniknutelně deštivé nedělní odpoledne! Stačí v klidu pozorovat své myšlenky, vazby a mezery mezi nimi. Vskutku parádní příležitostí je i procházka pod barevnou paletou podzimního listoví, naslouchání šustotu spadaného listí pod nohama. Co se týče ásanové praxe, na podzim přijde vhod zaměřit se na spodek těla – spustit kotvu skrze práci s těžištěm, pánevní oblastí, bedry, podbřiškem, nohama a chodidly. Většina ásan které toto umožňují, zároveň stimulují první dvě (bazální) čakry – kořenovou múladhár a sakrální svádhišthán. Fyziologicky většina jógových pozic ovlivňujících jmenované čakry, působí na endokrinní žlázy spodku těla – gonády (pohlavní žlázy) a nadledvinky. Nadledvinky produkují adrenalin a jeho „klidnící“ protějšek noradrenalin, stejně jako toliko důležitý antistresový steroid kortizol. „Pouhé“ cvičení a práce s pozorností, tak může zajistit dobrou prevenci stresu, stejně jako zažehnat chmurné podzimní nálady.

Z vhodných ásan bychom mohli jmenovat většinu hlubokých předklonů a balančních pozic. Mezi výrazně stimulační ásany se řadí například sétu bandhásana (nízký můstek), éka páda rádžakapóttanásana (královský holub se založením jedné nohy), supta kúrmásana (ležící želva) nebo prasárita padóttanásana.

Srdečně vás zveme do Bindu na chystané podzimní kurzy zaměřené na oblast pánve, těžiště a spodní záda.

Bb

„Jsem jako zbytek oblaku podzimního, bezcílně bloudící po nebi. Ty, slunce věčně planoucí, tvůj dotek neroztavil se ještě z mých par.“ (Rabíndranáth Thákur)

TEXT JE MAJETKEM BINDU YOGA STUDIO A JE VÁZÁN AUTORSKÝMI PRÁVY. JEHO KOPÍROVÁNÍ, OPIS NEBO JINÉ FORMY MULTIPLIKACE JSOU ZAKÁZÁNY, BEZ VÝSLOVNÉHO SVOLENÍ BINDU YOGA STUDIO.