TANTRA: VTĚLENÉ SPOJENÍ MOUDROSTI A SOUCITU

Zde v tomto těle jsou posvátné řeky,

zde je slunce a měsíc, stejně jako svatá poutní místa.

Nepotkal jsem požehnanější chrám,

než jakým je mé vlastní tělo.

(Mahásiddha Saraha)

Jedním z klíčových principů v nauce tantry, je důraz na vztah mezi tzv. absolutní a relativní dimenzí zkušenosti. Tento vztah má mnoho vrstev, avšak na zcela základní úrovni, slouží k podpoře dobrého prožívání vzácné každodennosti našich životů. 

A to takovým způsobem, abychom se v našich životech nemuseli uchylovat k extrémům, kdy na jedné straně, nic, krom absolutního, věčného a dokonalého nemá smysl, protože vše zkrátka pomíjí, což není příjemné a na straně druhé se netočili jako šílení v kruhu lpění na malichernostech, do nichž investujeme veškerý svůj fyzický, duševní i duchovní potenciál.

Absolutní úrovní se míní to, co nás přesahuje, ale v tantrické perspektivě zároveň zcela osobně – fyzicky i duchovně také prostupuje. Relativní úroveň, zastupuje existenciální proměnlivost, vrstvy a kontexty, ve kterých se absolutní projevuje různě. Tento vztah stojí za rozdíly v rámci jednoty, ale je také zcela zásadní pro různorodost, pestrost a škálu možností, kterými prožíváme životní tajemství a nalézáme moudrost.

Toto je podpůrná rukověť pro studenty různých směrů jógy, která, věřím, může pomoci na cestě k intimnějšímu spojení těla a duše, ve vtělení moudrosti a soucitu i v pochopení vztahu mezi tzv. absolutní a relativní úrovní, jak ji pojímá tantrická nauka.

  • Lidské zrození je velmi vzácnou příležitostí, jak si uvědomit a jak také naplnit svůj nejhlubší duchovní potenciál. Vědomí pomíjivosti, zde spíše pomáhá, namísto toho, aby nás trýznilo, protože podporuje uvědomění v tom, co je skutečně důležité. Na základě tohoto prožitého uvědomění se učíme směřovat svoji pozornost a energii.
  • Naše jedinečná osobní zkušenost, je výslednicí podmíněného vznikání (karma). Tento proud je kontinuem možností, které se učíme skrze své vědomí a energii stále transformovat ve prospěch svůj i ve prospěch všech cítících bytostí.
  • Nástroje, které k tomu máme, jsou zejména tělo a jeho inteligence, srdce (energetický potenciál) a mysl, jejíž základní přirozeností je prostor a světlo. Jinými slovy – tělo, srdce a mysl představují zdroje probuzení, nikoliv překážky na cestě.
  • Limity, které tyto nástroje mají, jsou příležtostí.
  • Soucit je prostředek, který odplodňuje potenciál vnitřní moudrosti, jejímiž jsme nositeli. 
  • Soucit sám o sobě nemá konkrétní směr (k sobě / k druhým), ten mu dává naše pozornost, směřující energii. Jedním z tantrických úkolů, je obsáhnout soucit jako základní východisko, prostor, ve kterém se do všech možných směrů orientuje naše pozornost a energie.
  • Obsáhnout soucit se učíme tělem, energií (srdcem) i myslí.
  • Vtělením soucitu a moudrosti měníme svůj podíl na podmíněném vznikání, svoji osobní i kolektivní karmu. To je tantrický obraz vzájemného vztahu velké a malé mandaly bytí.

Zdánlivost světa není problém,

ten začíná u našeho závislého způsobu, jakým se vztahujeme.

(Mahásiddha Tilópa)

Text byl napsán pro periodikum JógaDNES

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *