O mně

První setkání s jógou se u mě odehrálo v době kolem mých patnácti, kdy mě poměrně elegantně vytáhlo z vážných zdravotních problémů.

Po jazykovém gymnáziu zaměřeném na výuku v italštině, jsem na pražské FF UK absolvovala pětileté studium indologie se specializací na hindštinu a  kulturologii. Přestože jsem nakonec přehodila výhybku z akademického prostředí na jinou kolej, zůstal ve mně živý zájem o antropologii a různé úrovně symbolického myšlení.

V posledních patnácti letech se pro mne jóga stala něčím, co přesahuje rámec exotického tělocviku, který člověku pomáhá, aby se cítil dobře.

Dnes pro mě jóga znamená něco, jako celkový přístup k životu, který je otevřený, svobodný, nezatěžkaný zbytečnými předsudky a očekáváními, ale má i svá pravidla a předpoklady.

Jóga mě učí umění vnímat pozorně přítomnost a v přítomnosti se neustále aktualizovat.

Učí mě žít ve vědomí souvislostí a vztahů, učí mě odstupu, pokoře a transpersonální perspektivě. Živí ve mně stálou fascinaci vazbami mezi vnitřním a vnějším, na všech myslitelných úrovních. To také považuji za jeden z jejích největších přínosů dnešnímu člověku.

Vnímám, že jedinou jasnou stálostí je změna. A že transformace je základním projevem života. I moje sádhana (životní praxe), má hodně transformativní charakter. První léta mé praxe patřila aštanga vinjáse, posléze jsem se přiblížila více hatha józe a jejímu terapeutickému aspektu (svastha józe).

Měla jsem (a mám) štěstí studovat pod dlouhodobým vedením několika učitelů z různých tradic.

V posledních letech se věnuji čakra józe®, která je v mém přístupu synkretickým směrem, který je výrazně vyživen tantrou, ale objímá i jiné ne-tradiční roviny sebezkušenosti a pole lidského poznání, včetně hlubinné a transpersonální psychologie, či bodyterapie.

Výuku jógy a jóga terapeutické sese chápu jako proces facilitace.

Před několika lety mi bylo jedním z mých učitelů Dr. Ómánandem Bavédžou z Paramanand Institute of Yoga Sciences and Research, dáno symbolické jméno Má Sarasvatí, což beru jako závazek, dostát ve své osobní praxi i výuce jógy moudrého přístupu, aniž bych opomíjela stinnou stranu dané kvality.

Neustále se učím zcelovat rozum a cit, jako rub a líc poznání.

Můj přístup není dogmatický a není tradiční.

Chovám velký respekt k tradici, ale tam, kde to vnímám jako vhodné nebo nutné, se snažím odkaz tantrické jógy tak, jak mě jí učili moji učitelé, citlivě propojovat i s jinými disciplínami sebepoznání, ke kterým mě pojí silná osobní zkušenost a kompetence.

V roce 2012 jsem založila a do roku 2017 vedla Bindu Yoga Studio – tvůrčí prostor pro jógu, které jsem se s vděkem za nabytou zkušenost, předala dál, abych se mohla více věnovat sobě, své rodině a jógově terapeutické praxi.

Těší mě práce se slovem a krom intimní a neveřejné tvorby malých forem poezie, se v současnosti věnuji také publicistice na jógová témata v tištěném časopise Jóga DNES, na portálu JógovinyYogapoint, a mezinárodní platformě Galaxy of Yoga.

Stojím za projektem “Jóga pro dobrou věc”, který se zaměřuje na šíření terapeutického aspektu jógy tam, kde je to vhodné a zároveň spolupracuji s podobně zaměřenými programy (např. Seniorem s radostí, Namaste Yoga Day, Karma Srdcem …)

Ve spolupráci s kamarádkou a spolužačkou z indologie Gabrielou Juhásovou tvoříme i online výkladový slovník sanskrtských termínů v józe.

Jsem autorkou několika knížek:

Teorie čakra jógy, cesta od podmíněnosti k potenciálu (Fontána 2016)

Jógátky, pohádky na motivy jógové filosofie (Fragment 2016 / 2018 audio-kniha Jógátky, Albatros Media)

Jógátky II: Cesta na horu srdce (Fragment 2018)

Myšlenky v obraze (Motto 2018).

Ásana jako symbol (Motto 2019)

Vnímám jógu jako jako práci s pochopením, uchopením a rozvinutím přítomnosti, skrze pozornost, jako  jednu z možných cest k integritě, jako nástroj individuace.

Jsem vděčná všem svým indickým i evropským učitelům.

Mezi své učitele řadím i svoji rodinu, přátele, lidi se kterými pracuji i různé životní situace a zkušenosti, díky kterým se mi podařilo prožít širší rozměr sebe sama.

Zenovým mistrem mnoha výzev, je v neposlední řadě můj syn  Tadeáš.

Mám ráda les a jazz, hory a zen, poezii psanou i žitou, černou kávu a černobílou fotku, zelený čaj a červené víno, malbu a ilustraci, podzim a jaro i většinu věcí mezi tím.

Vzdělání

– ukončené magisterské studium indologie, ukončené bakalářské studium teorie a dějin kultury

– Advanced Yoga Therapy Certification RYT 500 v Paramanand Yoga Institute of Yoga Sciences and Research India – the Member of Yoga Alliance and the International Association of Indian Yoga, pod vedením Dr. Ómánanda Bavédži

 Hatha Yoga Teacher  RYT 200 by Yoga Alliance (200 hours of in-class instruction and 100 hours of independent study. Areas of study: yoga technique, teaching methodology , anatomy and physiology, yoga philosophy, ethics, history, lifestyle and teaching experience.)

 Osvědčení o rekvalifikaci ve vzdělávacím programu „Instruktor hatha jógy“ akreditovaném MŠMT dle vyhl. č. 540/2004 Sb

– Yoga Therapy Teachers Certification by Paramanand Yoga Institute of Yoga Sciences and Research India, the Member of Yoga Alliance and the International Association of Indian Yoga

– Yoga and Psychotherapy Certification, Paramanand Yoga Institute of Yoga Sciences and Research India – the Member of Yoga Alliance and the International Association of Indian Yoga 

-Osvědčení Výzkum a použití hypnotických stavů: Hypnóza podle M. H. Ericksona + Aplikovaná hypnóza 

– Yoga Teachers Training RYT 200 by Yoga Alliance v Paramanand Yoga Institute of Yoga Sciences and Research India, the Member of Yoga Alliance and the International Association of Indian Yoga 

– Chid Shakti Meditation – Teachers Training Level 1 Certification, PIYS India

– Certified Prenatal Yoga Teacher (Yoga Education Institute, Western Florida)

– od 2018 ve výcviku Grof Transpersonal Training

– součástí modulů Úvod do buddhistické tantry pod vedením Roba Preece

– Marma Therapy I by Theertha Ayur Nikethan (Dr. Neel Venu Gopal)

– Anatomie v praxi (Mgr. Hana Vašíčková)

– Tantra: Foundation for Practice e-learning programme (Himalayan Institute, Sandra Anderson)

– Tantra Unveiled: The Philosophy, History, & Practice of a Timeless Tradition e-learning programme, Christopher Wallis Ph.D. 

– Chakras Illuminated, e-lerning modules, Christopher Wallis Ph.D. (University of Berkeley)

– Buddhism and Modern Psychology e-learning programme at Princeton University

-Healing Trauma through Yoga e-learning programme, David Emerson

-Yoga Biomechanics and Asana e-learning programme, Juless Mitchel M.A.

Yoga and Alexander Technique Basics Workshop (David Moore)

-Yoga The Science of Human Connection (Yoga Therapy Conference, Amsterdam Attendance)

– Certified Chakra Therapist (RB Academy, Los Angels, California, Coach: Dharmadevi Romano)

– Certified Kids Yoga Teacher (Yoga Education Institute, Western Florida)

– Metodika Jógy pro děti (Pavel Hájek), PYA.