ROZMANITÉ NIC, TÉ NEJVYŠÍ DŮLEŽITOSTI!

V tantricko-buddhistické perspektivě, je vize světa vyjádřena obrazem kosmické mandaly.

Ta má svův vnější i vnitřní rozměr, přičemž se obě významové dimenze navzájem zrcadlí a prostupují.

Hned úvodem se asi dopustím poctivého a dobře míněného spoileru, když prozradím, že to, jak vyladit vztah mezi mikosmem našeho osobního života a makrokosmem existence, je v podstatě celá samsarická zápletka, obvykle více než o jednom dějství.

 

LAJAKRAMA A SRŠTIKRAMA1

Chvilku se zastavte.

Až dočtete tento odstavec, vnímejte chvíli svůj dech.

Pardon, není až tak váš, je vypůjčený, stejně jako celý život.

Vy jej ale v konkrétních vlnách, které vámi procházejí, na chvíli, ba opakovaně ztělesňujete.

To je dobré.

A důležité, dokonce moc.

Protože bez dechu se jen obtížně můžete vztáhnout k živé existenci a ta zase zpětně, vztahem k vám, dává o něco konkrétnější smysl.

Dech je jeden, ale projevuje se jako souhra polarit – nádechu a výdechu.

Expanze a kontrakce, chceme-li.

Protikladné síly přitom vycházejí z jednoho zdroje, který je jaksi prázdný a dokonale neutrální. Což uznávám, nezní zrovna duchovně sexy.

Tedy, nádech se odsud vynořuje a výdech se zde rozpouští.

Malé zrody a malé smrtě, neustále udržují kontinuum.

Je zde tedy něco uvnitř, něco vně, něco stálého a něco pomíjivého.

Je zde vzájemnost a vztah.

Toto vše má navíc úrovně, které se dají označit jako něco hrubého, něco jemného a něco skrytého (v tantře se obvykle užívá termín tajné).

Vnímejte chvíli dech, právě teď!

Jak navazuje, zhmoťnuje se, oživuje a vyvažuje, umírá a mizí.

A pokud jste vnímali, řekněme s jasností a napřímo, dá se říct, že nyní víte dost o tantře.

 

DUHOVÝ PROSTOR

Celý kosmos je v tantrické perspektivě alchemickou složeninou pěti prvků (prostoru, vzduchu, ohně, vody a země).

V přírodě (a tedy i ve svém těle), je nacházíme v podobě různě hrubého materiálu, který je vyjádřenou formou jemných elementárních kvalit.

Ty představují vlastnosti probuzené esence (srdce-mysli) a projevují se ve všech úrovních mandaly – v té fyzické, psychické i duchovní.

V tantrickém učení se spojují tu se světly (energií vyzařování), tu s Buddhovskými rodinami (kvalitami moudrosti), tu s čakrami, anebo s kosomologií sfér, či stupni a možnostmi prožívaného vědomí.

Pro různé zkušenosti, které v mnoha dílech samsarického seriálu zažíváme a které se v nás otiskují, procházíme každý touto mandalou zcela jedinečně, na straně jedné, a také zcela neoriginálně (díky opakování) na straně druhé.

Můj učitel říkával, že z tohoto důvodu, je každý z nás v jeden moment a v jistém ohledu, dokonalým expertem, stejně jako v jiném ohledu naprostým idiotem.

Jistě jste si všimli toho, že mandaly mají kruhový tvar. Všechny uvnitř obsažené hierarchie a stupně se tak navzájem dynamicky mísí a mohou být nazírány z mnoha stran!

Díky bohu, střed zůstává.

Dojal vás někdy obraz přírodní duhy?

Nádherná a pestrá pomíjivost, která tak snadno pohne čímsi jemným uvnitř našeho srdce!

I tak, přemýšlet nad tím, proč nás taková scéna uchvacuje, se mnoha lidem nejeví jako dostatečně duchovní, anebo významné. Škoda!

A přece je to hlubina srdce-mysli2, z níž na svatých obrázcích meditujících bódhisattvů, prýští duha, jejímž smyslem je dotknout se minimálně naší sítnice!

Je to srdce, co na fyzické úrovni svých systol a diastol udržuje ,,náš” dech v proudu tance.

Buch, buch, rytmus pro život!

A to tiché na pozadí (anáhata3), jako veledůležité nic, z něhož vzniká veškerá rozmanitost.

Užívejme si ji, ale nebazírujme na ní s přehnaností, mohla by se nám ztratit v tom, z čeho vyrůstá.

 

,,Tak poslouchej! Dál budu vysvětlovat!

Toto tělo je prostorem prázdnoty.

A ten, kdo jej rozpoznává jako sídlo bohů, těší se výsadám.

Radost, skutečnost a vyzařování,

s podporou velkého požehnání,

to je tím, co se dá nazývat čakrami!

A tak, jsou jednotlivé úrovně skutečně obsaženy.”

(Šrí Vadžramálátantra, 26 I-II)

 

Bb

text byl napsán pro periodikum JógaDnes

 


  1. Termínem lajakrama se v tantře označuje proces rozpouštění forem do základní podstaty, termínem srštikrama, pak proces emanace, vznikání forem z esence.
  2. Buddhistická tantra nenakládá s pojmem ,,duše” (átman), ale s termínem esence / probuzená mysl, anebo srdce-mysl (bódhičitta).
  3. Termín anáhata označuje srdeční čakru, doslovně však znamená ,,bez úderu.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *