UKÁZKA Z ROZHOVORU S EMMOU BALNAVES

 (…)

BH:

Vedete speciální hodiny zaměřené na ženskou formu praxe. Považuji to za  důležitou věc i s ohledem na jistý paradox, že dnes většinu praktikujících tvoří ženy, které leckdy aplikují konkrétní techniky, aniž by měly hlubší pochopení jejich energetického dosahu.

Mohla byste zde zmínit některé ze základních principů, které je třeba pochopit a mít na zřeteli? Narážím na téma krve a její cirkulace, adhár a jejich chování v čase mířícím k novu, anebo úplňku.

EB:

Hatha jóga pro muže a ženy se liší s ohledem na zmíněné tranzity i životní období, kterými obě pohlaví zrovna procházejí.

V rámci lunárního cyklu zde máme fázi ubývání, spojenou s vysycháním a fázi dorůstání, která souvisí s budováním síly pro naši fyzickou strukturu.

Každý den v rámci těchto dvou fází cyklu, je specificky spojený s konkrétní adhárou, fyzickým okruhem, v němž je měsíční síla v daný den koncentrována.

Text, který se o tomto fenoménu zmiňuje je například Górakšova Siddha Siddhánta Paddhati. Je zde 16 lokací (adhár) spojených s měsícem a 8 částí těla, které odráží dvojí cyklus temného (nov) a jasného měsíce (úplněk).

Sluneční fáze dne, pak odpovídá času od půlnoci do poledne, měsíční fáze dne od poledne po půlnoci.

BH:

Z konstituce člověka vyplývají mnohá specifika a sama se vyhýbám zobecňování. Je možné ale zmínit nějaké principy, dle kterých se s ohledem na vlastní typologii dá orientovat?

EB:

V rámci nejširší obecnosti jde říct, že ásany, kterým by se ženy měly vyhnout, jsou jednak intenzivní vyrovnávací praxe (pozn. pracující s polarizací) a jednak ásany, které vytvářejí tlak na dělohu.

U žen je zvýšený fokus na oblast srdce, narozdíl od mužské formy, která cílí do podbřišku. Důvodem je rozdílné umístění reprodukčních orgánů a jejich energetického nároku v rámci systému.

Oblast srdce, je přímo propojená s prsy, bradavkami a energií dělohy, která přímo souvisí s životní esencí. Prsní bradavky pak mají přímou vazbu na enegetiku vaječníků. Denní péče o prsa je zásadní. Užitečným minimem je masáž bradavek před koupelí. Stav prsou také souvisí s energetickou drahou jater a nerovnováhou zde.

Pro ženskou praxi, je tím nejzásadnějším starat se o krev.

Nedobrá kvalita a slabá cirkulace krve, má vliv na vznik mnoha onemocnění, oslabuje dechovou potenci i kosti.

Problém s krví znamená problém s agnim, elementem ohně, který je spojen transformační silou vitality. Jakmile agni slábne, dochází k úbytku prány. Je to oheň, který pohlcuje a přeměňuje potřebným způsobem potravu, ale i mentální obsahy a odpadní látky z obou rovin.

Většina potíží, které ženy popisují se týká krevní nedostatečnosti, lability v cirkulaci, anebo stagnace v oblasti podbřišku. Je to problém ohně.

Praxe ženské jógy se řídí životní fází, ve které se adeptka nechází – plodný věk, těhotenství / kojení a menopauza.

Dále její konstitucí a dvěma cykly měsíce.

Je důležité si také uvědomit, že v průběhu krvácení se povaha menstruační tekutiny mění každých 24 hodin. První tři dny menstruace by ženy neměly praktikovat, ale mohou proces čistění a uvnitřnění podpořit ásanami jako je supta badhakónásana, upavištakónásana, supta padmásana, anebo supta svastikásana, s využitím opory zad a minimalizací napětí v kloubech a pojivech, pokud jsou na tyto ásany zvyklé.

Jde o praxe uvolňující apánu, stimulující játra, slezinu a odvádějící horkost z dělohy.

Pár dní bezprostředně přes spuštěním menstruace, by ženy měly vynechat praxe vytvářející tlak na břicho, jako je třeba majurásana, anebo uddijána bandha.

Časté bolesti hlavy se týkají zvýšení ohně, který se je potřeba pustit dolu, nikoliv jej držet nahoře.

V těhotenství se přirozeně vynechávají jakékoliv praxe, vytvářející vnitřní, anebo vnější tlak na břišní oblast. Je důležité pracovat s nohama, kvůli podpoře apány. Po pátém měsíci gravidity by neměly být prováděny inverze. Uddijána bandha se neprovádí ani následně při kojení dítěte. V těhotenství je dobré provádět denní olejovou masáž. Olej je ponechán na těle 30-40 minut a posléze jej lze smýt.

Pro čas menopauzy je třeba vracet oheň zpět dovnitř a starat se o dobrý stav kostí, mimojiné skrze dobrou práci s váhou těla v praxi. Veškeré vhodně uchopené sluneční formy jsou dobré, stejně jako dostatečná pozornost věnovaná nohám, opět kvůli apáně, jejíž oslabení souvisí se ztrátou opory ve fyzické struktuře. Ženy, které v tomto období trpí návaly horka, by měly praxi konzultovat se zkušeným učitelem, protože otázka osobní konstituce zde, stejně jako v těhotenství hraje svoji roli. V tomto období je dobré pracovat se stabilizací, z důvodu zmírnění fyzických i mentálních projevů zvýšené váty.

/ ukázka z rozhovoru s Emmou Balnaves (Shadow Yoga / Nrtta Sadhana / Agniyogana Film) do připravované knihy Polibek kobry

 

Emma Balnaves je mezinárodně respektovanou učitelkou tradiční hatha jógy, jejíž výuce se věnuje přes dvacet let. Pozvání do pole praxe přišlo již v dospívání. Emma vystudovala vizuální komunikaci a fotografii, působila v Sydney, New Yorku a Londýně, než se plně oddala výuce, kterou započala v Hatha Yoga Shale – Bondi Junction v Sydney.

Po dvou dekádách studia a praxe vnitřních forem byly všechny poznatky a zkušenosti vtěleny do rámce nauky, kterou dnes Emma předává dál.

Je spoluzakladatelkou Shadow Yogy (spolu se Shandorem Remetem).

V roce 2019 debutovala se svým prvním dokumentem Agniyogana, který se esenci těchto vnitřních forem snaží přiblížit.

https://shadowyoga.com

https://agniyogana.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *