MYTOLOGIE SVOBODY: GO WITH THE FLOW, OR…

Budu vám vyprávět příběh.

Možná se skutečně stal, možná ne, možná se děje odvěce a je tak známý, až působí docela neuvěřitelně. Příběh pojednávající o zdání. A zdání, jak možná tušíme, někdy klame.

Sanskrtské slovo mája se překládá tu jako zdání (iluze o skutečné povaze nestálých fenoménů), tu opisem jako proměnlivá síla, tvořící fascinujícím způsobem mnohovrstevnaté kulisy, které obvykle nazýváme realitou.

Samotné výrazy jako je ,,skutečnost / iluze /sen / realita“, jsou pak jen dohodnutými formami, přibližujícími něco, čeho se snažíme prožitkem, či pochopením dotknout.

V manéži malých světů uvnitř velkého světa, pak sdílíme představy a navzájem se utvrzujeme v jejich platnosti, anebo si je naopak vyvracíme. Proč? Mám takové osobní podezření, že je to kvůli jistotě.

Co je vůbec svoboda? Má svůj konec a začátek?

Abychaleneodbíhala od vyprávění.

Řekněme, že tenhle velký-malý příběh je o lidech, kteří zapomněli na své božství.

Anebo o celku, který zapomněl na svoji pospolitost.

O důsledku, který se oddělil od příčiny.

Anebo možná o ztrátě paměti.

Možná je o lenosti.

Pravděpodpobně je také o strachu.

Příběh je o hře na babu, o jednookých králích a studu kolem možnosti otevřít v kraji slepoty oči.

Příběh vypráví o iluzi, že nemůžeme rozumět, bez doslovnosti.

O představě, že se neumíme pohnout bez instrukce.

Ženeumíme nic vytvořit bez návodu.

Příběh je ale také o lásce a obnově důvěry ve vlastní sílu.

O zodpovědnosti ze síly růst.

O možnosti postupně sázet a sdílet sklizené s těmi, co ještě nikdy nestrčili prsty do hlíny, ale sní o stromech a květinách.

Nerada bych byla neskromná, ale tohle vyprávění je dost nadčasové.

Vystupují v něm hrdinové a hrdinky oživující svůj vlastní mýtus, kterému se učí uvěřit.

Občas sestupují do podsvětí, jindy si z vlasů vyčesávají hvězdný prach, někdy pozorují stíny na zdi jeskyně, anebo chodí do práce.

Zažívají bolest i nádheru.

Příběh je o proudu času a řece života. O smyslu, který je skryt těm, kteří rezignují na jeho hledání.

Ten příběh je neukončený a tak bych využila zkratky otázkou:

Jakou postavou v tomhle příběhu o svobodě jsi právě ty?

Barbora Hu

(www.barborahu-yoga.cz)

One Buddha is not enough. (Thich Nhat Hanh)

Text byl napsán pro časopis JógaDNES

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *