KAUZA GURU

Jóga je krásná. I přesto (anebo právě proto) občas inklinujeme k tomu, vidět vše co se odehrává na její scéně, až v urputně růžových odstínech. Snad oprávněně věříme, že vše v soukolí samsáry, je prostě tak, jak má být a orodujeme za nezlomnou sattvičnost. Jak by ne. Cílem jógy je jednota duševní esenece s existencí, mnoha úrovňová harmonie, přirozená sounáležitost, mír a pravda.

Problém, který tu a tam v jógovém poli mezilidských interakcí vykrystaluje, vychází obvykle z toho, že adepti jógy z řad učitelů i studentů jsou prostě lidé. Mnohdy s charakterovými chybami a zraněními v osobní historii anebo nedostatkem seberflexe, způsobeným poměrně častým a leckdy ne zcela vědomým přichýlením k ideálu role – jógového učitele anebo žáka.

Cílem tohoto článku není bulvární propírání detailů kauz, které jsou ve většině případů, jen expozicí konkrétní lidské tragédie nebo trapnosti. Pojďme se společně zamyslet spíše nad křehostí vztahu mezi učitelem a žákem, nad křehkostí vztahu mezi pravým já a persónou.

TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJA, VEĎ MĚ OD TEMNOTY KE SVĚTLU

Vlastní význam slova guru, referuje k tomu, kdo dává světlo. Učitel vnitřní i učitel vnější přestavují dynamiku, která odstraňuje příslovečnou clonu nevědomosti a nepravdy (asat).

Začnu u sebe. Když jsem se před třinácti lety začala zabývat jógou, žila jsem v domnění, že učitel jógy je krystalicky čistá entita, která v lotosovém sedu nějakým nedopatřením spadla na zem, odněkud z akáši. Že takovému polobožskému člověku je vše jasné, nad vším má nadhled a do všeho vhled. Nutno říci, že mi bylo patnáct a jógová scéna u nás vypadala trochu jinak, než dnes. Neexistovaly velko a rychlo výrobny instruktorů (neremcám, jen konstatuji), do Indie za jógou putovala všehovšudy jen hrstka nadšenců a nálepka ,,lektor jógy”, označovala spíše  podivína než cool přívlastek a nárok společenského kreditu.

Až postupně mi moje osobní praxe a zkušenosti, daly v několika chodech sežrat to, že skutečnost, že někdo disponuje nějakou mimořádnou schopností, či duševní výbavou, ještě nezaručuje, že jeho zbylé charakterové, anebo řekněme hodnotové komponenty, jsou zaručeně v pořádku.

Ono je to vlastně hodně univerzální. To, že je někdo doktor psychologie, ještě nezaručuje, umí být v životě šťastný. To, že vám prána bujně proudí šestou a sedmou čakrou, z vás může udělat nadaného vědce, mystika i schizofrenního šílence. To, že dokážete mít skutečně dechberoucí vhledy do metafyziky bytí, ještě neznamená, že jste srovnaní se svojí sexualitou.

Problematické je zde to, že vyšinutý a zakomplexovaný pekař, má obvykle omezenější pole pro manipulaci lidí. A v jistém slova smyslu limitovanější možnosti psychicky a fyzicky zneužívat své zákazníky, než průměrný jógový učitel své studenty.

MITHJÁTVA ŠAKTI: SÍLA OBOUSTRANNÝCH OČEKÁVÁNÍ

Svoji roli zde bezpochyby hraje i společensko-kulturní fenomén spirituálního hladu, kdy tradiční instituce zakrněly svým poselstvím v určitém klišé a duševně vyprahlý lid západu hledá, čím by uspokojil svoji žízeň. Samozřejmě, je zde jistá nadsázka, ale to, co lidé ještě před pár dekádami hledali na hodinách katechismu, na loži psychoanalytika anebo v kostele, dnes docela často a možná ne zcela vědomě hledají na lekcích jógy.

A to je křehkost číslo jedna – poptávka tvaruje nabídku. Učitelé jógy mohou někdy stylizovat sami sebe do něčeho, čím nejsou. Aby nezklamali (druhé anebo svoji představu), aby uspěli, byli oblíbení, anebo v horším případě potvrdili sami sobě svoji moc někoho o něčem přesvědčit, někoho vést. Křehkost číslo dvě dlí naopak ve vztahu, kdy nabídka tvaruje poptávku.

Pozor, netvrdím, že ta či ona varianta je špatně, jen upozoňuji na tenký led. Ve vztahu mezi učitelem jógy a žákem existuje poměrně výrazné riziko přenosu a protipřenosu, dost podbné tomu, které se často objevuje v psychoterapii. Vzájemné projekce mohou oběma zúčatsněným stranám pomoci, jsou-li dostatečně reflektovány, ale dokáží také vcelku bezděčně posílit dvojstrannou iluzi.

TENKÝ LED

V nejznámějších kauzách poslední dekády obvykle nacházíme spojující linky. Mezi ně určitě můžeme zařadit:

– stín sexuálních tabu a deprivace v tradičních přístupech (zéjmena v Indii)

– desinterpretace (chtěná i nechtěná), dotýkající se konkrétních témat z ranku jógovo-tantrické sádhany a práce se sexuální energií

– mocenský ego-komplex učitelů a pocit submisivity vůči autoritě, ze strany studentů

– zvýšené procento již traumatizovaných lidí, inklinujících k józe jako k řešení, a to mezi studenty, ale i učiteli

– desinterpretace i cílené zneužití konceptu sévá (nesobecká služba) v ášramech i západních komunitách kolem jógových škol

– zneužití konceptu otevřenosti a nelhaní v případech, kdy byly studenti vydíráni svými učiteli / komunou v intimních záležitostech odkrytých v předchozí praxi

– oboustranná iluze.

TVAMÉVA BANDHUŠ, TY JSI MÝM NEJBLIŽŠÍM DRUHEM

Jógovou komunitou různě po světě otřásl v posledních letech nehezký počet afér. S ani jednou ze jmenovaných kauz nemám přímou zkušenost, proto jen reprodukuji výsledky menší rešerše na dané téma. O tom, jak se věci skutečně semlely, zřejmě ví jen ti, kterých se bezprostředně dotkly. Nejhlasitější mela se strhla kolem ekonimického kolosu a samotné persóny Bikrama Čaudhrího, který čelí několika desítkám žalob a obvinění ze sexuálního obtěžování, urážek a psychické tyranie. K dispozici je pro zájemce na internetu několik videí, na kterých se obžalovaný k dané problematice sám vyjadřuje. Bez ohledu na to, co se skutečně stalo nebo nestalo, mne způsob jeho vystupování a argumentace osobně utvrzují, že jde o člověka, co má minimálně velký osobnostní problém. Kauzu sexuálního obtěžování a vydírání měl na prahu milénia na triku i Khaustúb Désikhačár, syn slavného T. K. V. Désikhačára (Krišnámačárjův vnuk), ze které jak se zdá poměrně bez úhony vybruslil. Dál po časové lince zpátky, je třeba zmínit i mnohačetná obvinění svámího Muktánandy, která se rovněž dotýkají sexuálního násilí páchaného na svých přívržeňkyních a nezletilých dívkách kolem svých ášramů. Kontroverze se dotkla i Amrita Désáího, zakladatele školy Kripalu Yoga, kázajícího přednosti celibátu (přitom byl ženatý), která nakonec vyústila v obvinění ze sexuálního zneužití ze strany tří studentek a jeho následné odvolání z pozice duchovního lídra školy.

Soumrak mnohačetných obvinění (ne všechna musí být samozřejmě oprávněná),se snesl na celou řadu svámíů včetně Satčitánandy, Krijánandy, Rámy aj. Mnoho kontroverzí je samozřejmě i kolem (mého oblíbence) Osha, které zahrnují mimo jiné zpronevěru, obchod s drogami a organizované sexuální orgie v komuně.

Stranou nezůstávají ani západní učitelé. Americkou komunitou poměrně nedávno otřásla kauza Ruth Laurer-Manenti, zkušené učitelky školy Jivamukti, která byla obviněna svojí studentkou Holly Faurot ze sexuálně orientované manipulace a systematického psychického zneužívání. Varchlatou kontroverzi zajistil svojí svojskou fúzí neo-tantrismu a neo-pohanství i John Friend, zakladatel školy Anusara Yoga, nařčený svými studentkami z organizace ritualizovaného smilstva.

Pachuť domnělé čistoty má i několik případů z české kotliny. Má spolužačka z univerzity byla mnoho let součástí komunity nejmenovaného systému jógy v ČR, která drží v posvátné úctě višvaguru (učitele světa) svámího, který naši zem už několik desetiletí navštěvuje a který zde vybudoval dokonce ášram. Popisovala mi bizarní projevy fanatismu ze strany příznivců i konkrétní situace charakterem blízké mocenskému zneužití ze strany svámího a vyšších úrovní hierarchie komuny.

KAM VÍTR, TAM PLÁŠŤ

Závěrem je potřeba snad jen připomenout již řečené – křehkost vztahu mezi učitelem a žákem je oboustranná. Kauzy zneužití mohou být (ne vždy) komplikovanější z titulu toho, že iluze je často dvousměrná. Tedy, že se zneužití studenti někdy nechají zneužít, než pochopí, že poskytli svoji nepodmíněnou lásku někomu, kdo sám žije ve velké podmíněnosti svých osobních problémů.

Vyznění článku by nemělo formovat paranoiu. I já sama věřím tomu, že v soukolí samsáry je vše tak, jak má být, že karmické mlýny melou pomalu, ale jistě, a že jóga zůstává navzdory svojí divoké evoluci, pořád cestou k pravdě. To, co nás jóga učí, zahrnuje mimo jiné uvědomělost v reflexi věcí vně i uvnitř.

Důvěřujme, ale prověřujme, sami sebe i druhé, pokud se dotýkají našich těl, duše a svobody.

Barbora Hu, psáno pro SpiritLife Magazíne

Detaily z konkrétních kauz tak, jak je referují dotčené strany naleznete například na:

www.decolonizingyoga.com,

www.leavingsiddhayoga.net,

www.strippingthegurus.com

www.theyogalunchbox.co.nz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *