DRÁŽDIT HADA BOSOU NOHOU

Neznámé láká. Láká o to víc, když indicie k němu vedoucí, v náznacích napovídají o jeho váze, bohatém archetypálním úložišti, či významově zastřených symbolech.

Kundaliní šakti (doslovně „svinutá síla“), je v jógové tradici, zejména pak v jejích tantrických odnožích, chápána jako „hadí síla„. Jedná se o metaforu individuální duchovní potence, která dle jógické anatomie sídlí na úrovni jemného těla (súkšma šarír) na samém dně páteře. Systematickou stimulací (ať už různými technikami cvičení, meditacemi či skrze určité tantrické rituály), je možné tuto hadí sílu probudit a nechat vystoupat centrálním kanálem (sušumna) podél páteře, skrze šest čaker, až do poslední sedmé čakry. Zde se individuální duše setkává s duší univerzální, v exaktickém vytržení, se vše stává jedním. Toliko praví tantra. 

Probuzení kundaliní není švanda, a jeho úspěch má mnohdy hodně co do činění spíše s osobními dispozicemi, než pouhou praxí. Jelikož se jedná o věc poměrně vážnou, vyžaduje velkou míru připravenosti – na úrovni psychické, fyzické a především duševní. Tradičně proto předcházela jakýmkoliv cvičením, zaměřeným na probuzení této síly, léta letoucí praxe a dohled zkušených mistrů.

ÁSANY MĚ UŽ NEBA, TEĎ „DĚLÁM NA KUNDALINÍ“

Stejně jako se z cvičení ásan stala móda, tak i záležitosti týkající se právě této tajemné a mocné hadí síly, procházejí druhou vlnou boomu (ta první se odehrála už v 60. letech s hnutím hippies a new age). Na eBay můžete pořídit „speciální“ stimulační náramky nebo instruktážní DVDčka, můžete na sobě aplikovat techniky předtočené na Youtube, či se probírat reprintem kámasútry, zaměřené právě na probuzení mysteriózní hadí síly…

V lepším případě utratíte hodně peněz, než procitnete v poznání, že je to z valné většiny byznisový podfuk, jehož reálný efekt uniká. V horším a opravdu vzácném případě, našlápnete bosou nohou na hada, který omluvu: „Sorry, já omylem!„, nebere.

KUNDALINÍ ŠAKTI – MNOHO CEST, JEDEN SMĚR

V jógické tradici kundaliní odpočívá svinutá ve fázi latence, na samém dně pánve, u kořene páteře, avšak na jemnohmotné úrovni (energetického) těla. Představuje základní potenciál, evoluční sílu lidského vědomí. V tantře je kundaliní projevem ženské polarity (Šakti), která vyčkává na spojení se svým mužským protějškem (Šivou). V ikonografii bývá znázorňována jako had, tři a půl krát obtočený kolem lingamu (symbolu Šivova pohlavního údu).

V tradiční józe je kundaliní vnímána jako síla přinášející stav pronikavého vědomí, ne nadarmo je tedy cílem dovést ji od kořene páteře (od první čakry), až k čakře poslední, kterou otevírá. Vědomé vytažení kundaliní k sedmé čakře je proto v mnoha pojetích ztotožňováno se stavem osvícení.

Samotné probuzení kundaliní, však leckdy nelze ztotožnit se stavem blaženosti, naopak, mohou jej doprovázet poměrně nepříjemné pocity a bolest – na úrovni psychické i mentální. Probuzená kundaliní může v nepřipraveném člověku, napáchat slušnou paseku. Říká se, že tento zážitek může leckdy vyústit až ve stav zešílení, kdy nejsme zpětně schopni přijmout naši běžnou úroveň prožívaní, ani pochopit tu „nově otevřenou“.

Probuzená kundaliní sice otevírá čakry, čistí je, ale tím vycházejí na povrch zároveň i staré nezpracované boly a nepřekonaná traumata. S nadsázkou se dá řici, že nepřipravené probuzení hadí síly, může mít stejný dopad, jako kdybyste se ve jménu svobody, rozhodli rázem otevřít všechny městské věznice…

Kundaliní se však může probudit i spontánně. Nemusí to nutně znamenat, že se v jednom okamžení vyšvihne čakrami až ke korunní sahasráře (sedmá čakra). Může se jen mírně zavrtět, otočit. Takovou akci můžou doprovázet křeče či tělesný třas, návaly horka atp. Její projev může trvat vteřiny, minuty, hodiny i léta, může se vracet v různých intervalech. 

NÁHODOU SCHVÁLNĚ

Probuzení kundaliní vyžaduje připravenost a pokoru. S neuváženě rozdrážděnou hadí sílou nepomůže terárium ani zkušený herpetolog. Kundaliní se pohne mnohdy v důsledku synchronizace tělesných vibrací (na úrovni mozkových vln, srdečního tepu, nervových vzruchů). Může se tak stát intenzivní praxí jógových ásan či krijí, dýcháním, meditací či sexem. Ano, ne nadarmo je specificky provedený pohlavní styk pro určité tradice záměrnou kombinací výše jmenovaných. Cílem zde však nebývá orgasmus, ale transcendence.

Kundaliní bývá v některých pojetích vnímána i jako sekundární produkt specifického naladění nervového systému. Šestá čakra („třetí oko“) bývá často uváděna v souvislost s epifýzou. Tato žláza s vnitřní sekrecí produkuje hormon melatonin, který ovlivňuje nejen spánek a pocit dobré nálady, ale i psychické schopnosti, a může vyvolávat i jisté vize. Kundaliní způsobuje pohyb neurotransmiterů, které zrychluje (Anodea, J. 1998)

I proto (hlavně v 60. letech) užívali někteří jedinci halucinogenních drog k její stimulaci. Výsledkem byl však většinou spíše psychedelický trans, něž-li otevřenými čakrami elegantně stoupající kundaliní.

Kundaliní může reagovat i na naladění osob, s nimiž jste ve styku. Pokud kundaliní aktivuje pouhá přítomnost a vlastní energetické působení významného gurua, nazývá se tento prožitek šaktipát.

HAD JAKO ARCHETYP

Had je symbol, funguje jako univerzálie napříč všemi kulturami, byť se jeho symbolický význam v různých kontextech liší.

Had je tajemný, vzbuzující respekt i obavy. Může za to dost možná jeho vzhled, či způsob života. Had je fascinující a kde kdo chvíli váhá, zda mu hadi přijdou spíše odporní či krásní. Had je samotář, svléká kůži a je tak symbolem kontinuální transformace, vzniku a zániku, uzdravování či zmrtvýchvstání.

Hadi často zalézají do podzemí, přestože se bez života na povrchu, kde loví neobejdou. Hadi proto bývají považováni za tvory mající přístup i do podsvětí. Jejich pohled je strnulý, jakoby neustále soustředěný, dokonale se orientují v prostoru, vlastní smysly jim nejsou omezením.

Mnoha kulturám připomínalo tělo hada svým tvarem a pohybem tok vod, říční meandry, kořeny vysokých stromů či úrodná údolí v krajině.

Mytologický význam hada osciluje v různých kontextech mezi polohou dobra a zla, světla a tmy. Hadí jed zabíjí i uzdravuje. Had dokáže dlouho hladovět i pozřít kořist mnohonásobně větší než rozměry jeho vlastního těla. Byl to had, kdo v knize Genesis, zlákal Evu k tomu, aby okusila jablko ze Stromu poznání.

Vládci starého Egypta, nosívali na místě „třetího oka“ korunu se symbolem hada, na důkaz svého božského statusu, egyptská strážkyně pohřbených („Ta která miluje mlčení“), měla podobu smrtící kobry.

Patrně od asociace hadů s falickým symbolem, se odvozuje i symbolika hada jako znamení plodnosti. V Oceánii je had ochráncem gravidních žen, pro Austrálce je duhový had symbolem plodnosti Matky Země, dárcem úrody. Opeřený had Quetzalcóatl, hraje klíčovou roli v mytologii Aztéků. Lidové bestiáře rovněž přetékají různorodými hadími potvorami.

Caduceus nebo také Aeculapova hůl obtočená dvěma hady, je dávným symbolem udzravení, vázaná údajně k Hermovi, poslovi řeckých bohů. (DK: Signs and Symbols, 2009) Podle některých ne náhodou, připomíná tento symbol velmi těsně jógickou koncepci hlavního energetického kanálu (sušumna nádí), obtočeného měsíční idou a sluneční pingalouStrukturální uspořádání DNA šroubovice, nese stejnou formu. V lidovém léčitelství východní Asie, hraje had (a věci z něj) rovněž důležitou roli…

ZÁVĚREM

Tajemstvím obestřená mocná hadí síla kundaliní, fascinuje zcela oprávněně, stejně jako odvěce proměnný symbol hada v různých časech a prostorových kontextech.

Neměli bychom však pro tuto fascinaci nikdy zapomínat na určitý respekt, pokoru a dávku opatrnosti. Slepá důvěra „zaručenému tvrzení“ někoho jiného o „správném postupu“, zkrátka nemusí v našem případě padnout na úrodnou půdu.

Jak pěkně říká zenový mistr Bašó:

„Od bambusu se uč o bambusu, od borovice o borovici.“

Lépe nedráždit hada bosou nohou, mohlo by se nám to i vymstít.

Bb

Text je majetkem BINDU YOGA STUDIO a je vázán autorskými právy. Jeho kopírování nebo další formy multiplikace jsou zakázány, bez výslovného svolení BINDU YOGA STUDIO.