Workshopy

Workshopy jsou formou semináře, který obvykle spojuje teoretický vstup s prožitkovou praxí a sebezkušeností. Workshopy bývají tematicky zastřešené.

Jde o formát výuky a sdílení, kde je dostatek prostoru věnován možnosti oboustranné komunikace formou satsangu, sharingu.

Workshopy nabízejí zejména prohloubení prožitku a porozumění, osvojení nových poznatků a pochopení širších souvislostí, které rámujeme praktickou zkušeností.

Z workshopů si často krom zkušenosti můžete odnést i textový materiál k danému tématu, není to však pravidlem.

Mojí doménou je výuka workshopů Čakra jógy® a čakra sádhany, jógy stínu, meditace a workshopů věnovaných jógové energetice.

Specifickou formou workshopů jsou víkendová soustředění mimo Prahu či cesty do zahraničí, organizované Ommm.cz. Aktuálně vypsaná soustředění mimo Prahu najdete zde anebo v menu napravo.

 

Aktuálně zvu na:

There are no upcoming events at this time.

KURZY

Kurz funguje na principu návaznosti mezi po sobě jdoucími lekcemi a cílí k prohloubení zkušenosti v ucelené skupině. Většina kurzů je tematicky zastřešena. Každá návazná lekce prohlubuje a rozvíjí lekci předchozí.

Kurz bývá často otevřen menšímu počtu účastníků než otevřená lekce a podobně jako workshop obvykle přibližuje více teorie, kterou uvádí do praxe.

Rezervace, platba zálohy i podmínky jsou stejné jako u workshopů.

V rámci všech kurzů si můžete zapůjčit jógamatku a jiné pomůcky (deka, korkové bločky).

 

Aktuálně zvu na:

 

 

VÝCVIK ČAKRA JÓGA®

Roční sebezkušenostní výcvik, po jehož absolutoriu je možné se stát certifikovaným lektorem systému Čakra jóga®.

Seznam certifikovaných lektorů tohoto systému, kteří prošli výcvikem, zdárně zakončili zkouškou a věnují se veřejné výuce či individuálním sesím, najdete zde.

Výcvik se opírá o paradigma čakra jógy®, které tvoří kostru mého přístupu. Vedu jej společně s Andreou Knotkovou (Iamme) a externími přednášejícími. Výcvik pro rok 2020 je aktuálně obsazen.

Kromě vlastního výcviku je mi ctí hostovat jako externista na dalších výcvikových programech (Ájurvédská gurukula, Kurz pro instruktory jógy Think Yoga – České Budějovice, Škola pánevního dna Renaty Sahani…)

 

POBYTY

Koncentrovaná výuka a sdílení jógy skrze tematicky zastřešené víkendové i delší pobyty s intenzivním programem v Čechách i zahraničí. Soustředění jsou koncipována jako cesty za poznáním sebe sama, nového podněcujícího prostředí a lidského společenství, za rámcem běžného zvyku. Pravidelná soustředění s jógou jsou platformou skýtající mnoho inspirace i nosné zkušenosti. Tato soustředění probíhají buďto komplexně, pod záštitou CK coby pořadatele pobytu, či formou doporučeného ubytování na vlastní pěst a nabídkou uceleného jógového programu na stejném místě.

Na Facebooku naleznete alba z našich v minulosti realizovaných soustředění.

Aktuálně zvu na: