Hypnóza

Trans je přirozený stav, který běžně zažíváme. Existují různé typy a hloubkové úrovně transových stavů, počínaje transem, vycházejícím ze zahlcení a přetížení, až po trans tvůrčí, který disponuje schopností přetvořit funkční, ale leckdy destruktivní či ochromující vzorce chování, prožívání a sebepojímání. Každý člověk má v sobě řídící zdroj a přístupem ke zdroji je právě trans.

Hypnóza je metodou navození bezpečného psycho-fyzického stavu, který je charakteristický snížením běžné mentální kontroly vědomé mysli, leckdy znemožňující prohlédnout a pochopit schémata vlastního nevědomého zdroje.

Hypnotický trans je cestou k nahlédnutí niterného podmiňování i reálné možnosti je měnit. Vycházím z Ericksonovského přístupu a paradigmatu transpersonální psychologie, které oproti tradiční hypnóze není zacíleno ani tak na vnější sugesce ze strany facilitátora transového procesu, jako spíše na autonomii sebe-opravného potenciálu hypnotizovaného a transovém fenoménu jako takovém.

Součástí každého sezení je před hypnotický pohovor.

Před objednáním se na hypnózu je dobré projednat společně skrze email závažnost řešeného problému i s ohledem na to, že úspěšnost hypnoterapie v konkrétních případech může odviset od pravidelnější frekvence sezení, kterou ve své momentální časové režii nemusím být s to nabídnout.

V takovém případě doporučím obrátit se na kolegy tak, aby postup měl smysl.

Hypnózu lze použít jako pomocný prostředek k lepšímu pochopení sebe sama nebo k řešení různých potíží jako například:

  • nespavost
  • různé fobie a strachy
  • závislosti
  • problémy se sebevědomím a komunikací
  • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, přejídání se)
  • sexualita a plodnost
  • chronické bolesti psychosomatického původu
  • deprese, lehké neurózy
  • setkání a práce se stínem
  • vnitřní i vnější vztahová dynamika (mužsko-ženská polarita)

Vezměte prosím na zřetel, že hypnóza v mé gesci nenahrazuje pravidelnou psychoterapeutickou nebo psychiatrickou péči tam, kde je nutná.

Může být jejich vhodným doplňkem, v takovém případě ale potřebuji předem vědět, že terapii podstupujete a z jakých důvodů,  to, zda jste medikováni a je rozhodně dobré, ne-li nutné, aby o vašem záměru věděl i váš terapeut / lékař.