MOJE TĚHOTNÁ SÁDHANA – INTIMNÍ KONFESE

Ne zcela jasné indicie o tom, že by mne za čas „někdo“ mohl poctít specifickou návštěvou, přicházely už tak půl roku předem v dusné atmosféře pozdního léta v indickém ášramu. Podivné vize a emoční fronty, jsem tou dobou přikládala spíše záhadnému dění z ranku slepých míst neurovědy, než nějakým předzvěstem. I stalo se, někdy kolem Vánoc a toliko očekávaného konce světa. Celá věc mě překvapila o to víc, že má cesta za přirozeným početím nebyla kvůli zdravotním zádrhelům  mé osobní minulosti, v perspektivě klasické medicíny vydlážděna zrovna hladce.
Pokračovat ve čtení „MOJE TĚHOTNÁ SÁDHANA – INTIMNÍ KONFESE“

MEZI SVĚTLEM A TMOU – PODZIM (NEJEN) PRO JOGÍNY

Přichází podzim, doba milovaná i nenáviděná. Podzim kdy nebe, korunoví stromů i emoce postupně mění své barvy, světlo měkne. Podzim je obdobím sklizně, napříč kulturami světa pak časem oslav plodnosti země, kterou nyní čeká údobí poklidu a odpočinku. Vyrovnává se délka dne a noci, světla a tmy. Od podzimní rovnodennosti pak tma pomalu převládá. Kdekdo vnímá podzim pouze jako zbrklou předehru zimy, což je velká škoda. Podzimní melancholie prostupující napříč všemi uměleckými žánry, rovněž vypovídá o síle této roční doby a jejím vlivu na člověka. Nebuďte smutní, že končí léto, podzim je náramně inspirativní, nejen pro jogíny.

Pokračovat ve čtení „MEZI SVĚTLEM A TMOU – PODZIM (NEJEN) PRO JOGÍNY“

POZÉŘI! PROČ JE ÁSANA DŮLEŽITÁ A PROČ BYCHOM SE NEMĚLI OMEZIT JEN NA NI

Pro někoho je jóga zkrátka jakousi exotickou formou tělocviku nebo zdravotním cvičením, pro jiného v sobě zahrnuje mnohem víc. V posledních dekádách se díky rozšíření a adaptaci jógy na západě, celkový přístup dost zásadně změnil. Rozhodně se nedá šmahem říct, zda k lepšímu nebo k horšímu. Jóga která se na západě zabydlela odpovídá zkrátka svému novému kulturnímu kontextu. Není to špatně. Tělesná cvičení (ásany, krije, sančálany…) mají v józe i tradičně své výsadní postavení, přestože zdaleka nejsou tím nejdůležitějším. Pokud vás na józe nejvíc „baví“ proplétání údů právě v těchto pozicích, je to v pořádku. Byla by ale velká škoda si neuvědomit, že i zde – ve cvičení skrze ásany, můžeme obsáhnout mnohem více z jógy jako celku, než je jen protažené a pevné tělo.

Pokračovat ve čtení „POZÉŘI! PROČ JE ÁSANA DŮLEŽITÁ A PROČ BYCHOM SE NEMĚLI OMEZIT JEN NA NI“

JAK MEDITOVAT?

Samotný název článku je tak trochu provokací – tedy alespoň z mého úhlu pohledu.
Odjaktěživa mne totiž fascinovaly nekonečné řady knižních titulů s názvy typu:
„Jak být šťasnější / Tři rozhodnutí která vám změní život / Zen snadno a rychle“ atp.
Až někdo vydá „Osvícení v za 7 dní“, bude to trhák.

Pokračovat ve čtení „JAK MEDITOVAT?“

DVĚ NEZNÁMĚJŠÍ HASTA MUDRY – ZNÁTE SE S NIMI?

Na úvod nebo závěrem většiny lekcí, se s vámi jógový učitel obvykle „pozdraví“ gestem namasté (namaskár nebo také andžalí mudra), které většina jógujících laiků chápe jako jakési do jógy přirozeně vklesnuté indické „dobrý den“.

Z respektu k učiteli i jógové tradici pak svorně gesto pouze napodobí, aniž by si mnohdy uvědomovali jeho hlubší význam, což je docela škoda.

V množství dechových cvičení, nebo při koncentraci /  meditaci, často řazené na konec jógové hodiny, se používá gján (alternativně vyslovováno jako džňán) mudra.

Stává se, že prostě není dostatek času a prostoru pokaždé vysvětlit, skrytou symboliku věci nebo zjevné benefity gest rukou (hasta mudry), které jsme na józe zvyklí používat.

A protože by byla škoda se o ně ochudit, zmiňme se o pár zajímavostech spojených s dvěma neužívanějšími mudrami rukou – andžalí a gján.

Pokračovat ve čtení „DVĚ NEZNÁMĚJŠÍ HASTA MUDRY – ZNÁTE SE S NIMI?“