Projekt jóga pro dobrou věc

CO JE PROJEKT JÓGA PRO DOBROU VĚC?

Jedná se o projekt dobrého záměru a praktické pomoci jógou.

Projekt funguje od roku 2014, na základě poskytování tématicky laděných lekcí / workshopů pro specifické skupiny, či skrze lekce zacílené na finanční pomoc konkrétním lidem.

Tyjsou vedeny bez nároku na honorář a vše je tedy postavené na principu karma jógy.

Zdarma jsou také vedeny semináře a workshopy pro pracovníky pomáhajících profesí, kde jógová facilitace může být k užitku.

KOMU JE PROJEKT URČEN?

Všem těm, kterým může pomoci v nelehké situaci – fyzické, psychické anebo sociální.

V minulosti jsem se zaměřovala na děti z dětských domovů a klokánků, seniory a matky samoživiteky ve finanční tísni, oběti domácího násilí anebo školní šikany, dívky a chlapce s poruchami příjmu potravy, osoby bojující se závažnou chorobou, depresí aj.

JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT / PŘIHLÁSIT?

1) Call for interest

Pokud víte o skupince anebo jednotlivci v nepříznivé situaci / řešící nepříjemné životní téma, kterému by jóga mohla pomoci,  kontaktujte mě, dáme hlavy a možnosti dohromady.

Tip se týká i občanských sdružení, a platforem pro lidi v té či oné nepřízni sdružující, jako například terapeutické kruhy, či neziskovky.

V minulosti proběhlo i několik workshopů zacílených na sociální pracovníky operující s klienty v krizi, kterým jóga může být nápomocna.

Z důvodu velké pracovní vytíženosti, je třeba společné akce plánovat se značným předstihem.

Pokud se akce nejsem s to ujmout sama, ráda posloužím jako mediátor a doporučím kvalifikované kolegy, kteří o aktivní spoluúčast v projektu projevili zájem.

2) Dána jóga

Souvisí s bodem „1“. Zde se jedná o uspořádání speciální lekce jejíž výnos putuje za konkrétním účelem, předem definované pomoci.

Projekt JPDV pod mou záštitou, zde může začínajícím lektorům, kteří za sebou nemají studio pomoci daný záměr realizovat.

JAK ČASTO LEKCE JÓGY PRO DOBROU VĚC PROBÍHAJÍ?

Frekvence realizace lekcí bude odpovídat zájmu a možnostem zainteresovaných.

JAKÝ BUDE VÝSTUP PROJEKTU?

V prvé řadě by jím měla být spokojenost těch, pro něž je projekt určen. Uspořádání tématické lekce zdarma, by se mělo stát nejen jednorázově příjemným, ale i dlouhodoběji přínosným zážitkem, který klientům umožní naučit se něco užitečného, co jim může být ku prospěchu v jejich každodenním životě, může je inspirovat a motivovat.

Mediální podporu projektu v minulosti pomohly zaštítit platformy: Jógoviny a Yogapoint.

V rámci projektu “Jóga pro dobrou věc” jsem doposavad spolupracovala s:

– několika pražskými azylovými domy, jejich klienty i pracovníky

– s platformou pro ohrožené děti

–  s projektem Malá jóga, zacíleným na pomoc malým, převážně onkologickým pacientům

– s dívkami a chlapci trpícími poruchou příjmu potravy

– s klienty trpícími roztroušenou sklerózou z platformy Mladí Sklerotici

– s platformou Rakovina věc veřejná

– s občanským sdružením Lata, Patron dětí, Dům tří přání, Kouzelná přání (malí pacienti s diagnózou SMA)

– pod záštitou Kantu a Moje jóga také benefiční akce pro sdružení Acorus

Poděkování za dříve realizované lekce patří např. Magdě Nguyen, Šárce Vojáčkové, Nikole Mrázkové, Lence Gajdoštíkové, Andree Knotkové , které ode mne přijaly pozvání k praktické spolúčasti, anebo mě přizvaly do svých stejně zaměřených projektů (Hanka Luhanová, Aneta Králová).

योग कर्मसु कौशलं –  jóg karmasu kaušalam – Jóga je jasnost (dokonalost) v konání. (Bhagavadgíta)