Novým jógujícím

Řadu důležitých poznatků se obvykle dozvídáme až v procesu, což je ostatně podstatou každé praxe. Pár informací hned na začátek nám však může pomoci s mnoha zbytečnými přešlapy. Pokud s jógou začínáte, projděte si prosím několik níže zmíněných bodů:

  • Praktikuje se naboso, v pohodlném oblečení umožňujícím pohyb. Lekce bývají zakončeny zpravidla relaxací a meditací, doporučuji vzít si s sebou do sálu mikinu a ponožky.
  • Veškeré další pomůcky jsou k dispozici na místě.
  • Zhruba 2 hodiny před jógou nedoporučuji jíst těžká, kořeněná a objemově větší jídla. Nedoporučuje se pít kávu a silný černý čaj, bezprostředně před lekcí.
  • Pití při lekcích se nedoporučuje ve velkém objemu (výjimku tvoří přirozeně prenatální jóga, jóga pro děti a specifické případy dané např. onemocněním, intenzitou praxe nebo venkovní teplotou).
  • Je zcela běžné, že v průběhu fyzické praxe ásan provádím korekce cestou doteku. Pokud je vám tělesný kontakt nepříjemný, spravte mne o věci předem.
  • Bezprostředně po lekcích jógy nedoporučuji sprchování. Studená nebo horká koupel může narušit vnitřní procesy nastartované praxí.
  • V rané fázi těhotenství (do 12 tt) nejsou vhodné otevřené lekce jógy, stejně jako v období šestinedělí. V případě potřeby volte individuální lekce.
  • V prvních třech dnech menstruace nedoporučuji ženám praktikovat invertní (obrácené) pozice.
  • Recentní operace (vč. císařského řezu), které proběhly ve 3 posledních měsících je nutné oznámit mi předem. Totéž platí pro úrazy a závažnější změny zdravotního stavu nebo psychické kondice.

Dhanjavád (děkuji)!