Vědomá účast (kodex)

Jedním z cílů jógy je svoboda. Je však na místě připomenout, že svoboda jednoho člověka leckdy končí v místě, kde nepatřičně zasahuje do svobody druhého. Přečtěte si prosím následující doporučení, která by měla vést ke vzájemné ohleduplnosti a lepšímu pochopení.

  • U otevřených lekcí volím takové lekce, které svojí náročností a zaměřením odpovídají mým potřebám. Pokud si nejsem jista/a, předem se poradím.
  • O jakýchkoliv problémech fyzického i psychického charakteru, stejně jako o momentálních zdravotních indispozicích předem informuji lektorku. Pokud zatajím konkrétní potíž, otevírám se osobnímu riziku na vlastní zodpovědnost. Pakliže lektorka zhodnotí konkrétní stav jako kontraindikativní, má právo zamezit Vaší účasti.
  • Ve specifických případech si lektorka nárokuje právo nechat klienty podepsat srozuměný souhlas týkající se náplně lekce / workshopu a jejich možných kontraindikací. Lektor jógy není lékařem ani psychologem.
  • Pokud potřebuji stručnou individuální konzultaci či radu, jdu za lektorkou před anebo po lekci. Pakliže se jedná o komplexní záležitost, domluvím si individuální lekci.
  • Do hodin i terapií chodím včas, tj. 10 minut před jejich začátkem. Pokud na zvonek nikdo nereaguje, je možné, že v sále probíhá ještě předchozí lekce, prosím počkejte, telefonovat je v daném případě zbytečné.
  • V prostoru praxe se snažím vystříhat zlomyslného smýšlení a pomluv. Neodmyslitelným základem jógy je její eticko-morální podloží, které v sobě obsahuje například ideje jako: vyvarování se násilí (myšlenkou, slovem i skutkem), umírněnost a pravdivost k sobě i druhým, nekradení toho, co mi není vlastní aj.
  • Před všemi hodinami si přepínám telefon do tichého režimu, optimálně bez vibrace.
  • Na workshopech a kurzech jsou občas pořizovány fotografie, sloužící k propagačním účelům lektorky. Pokud si nepřejete být zachycen/a, spravte lektorku o věci předem. Pokud je workshop focen, upozorňujeme na danou věc vždy dopředu.

Dhanjavád (děkuji)!