TANTRA: VTĚLENÉ SPOJENÍ MOUDROSTI A SOUCITU

Zde v tomto těle jsou posvátné řeky,

zde je slunce a měsíc, stejně jako svatá poutní místa.

Nepotkal jsem požehnanější chrám,

než jakým je mé vlastní tělo.

(Mahásiddha Saraha)

Jedním z klíčových principů v nauce tantry, je důraz na vztah mezi tzv. absolutní a relativní dimenzí zkušenosti. Tento vztah má mnoho vrstev, avšak na zcela základní úrovni, slouží k podpoře dobrého prožívání vzácné každodennosti našich životů. 

A to takovým způsobem, abychom se v našich životech nemuseli uchylovat k extrémům, kdy na jedné straně, nic, krom absolutního, věčného a dokonalého nemá smysl, protože vše zkrátka pomíjí, což není příjemné a na straně druhé se netočili jako šílení v kruhu lpění na malichernostech, do nichž investujeme veškerý svůj fyzický, duševní i duchovní potenciál.

Absolutní úrovní se míní to, co nás přesahuje, ale v tantrické perspektivě zároveň zcela osobně – fyzicky i duchovně také prostupuje. Relativní úroveň, zastupuje existenciální proměnlivost, vrstvy a kontexty, ve kterých se absolutní projevuje různě. Tento vztah stojí za rozdíly v rámci jednoty, ale je také zcela zásadní pro různorodost, pestrost a škálu možností, kterými prožíváme životní tajemství a nalézáme moudrost.

Toto je podpůrná rukověť pro studenty různých směrů jógy, která, věřím, může pomoci na cestě k intimnějšímu spojení těla a duše, ve vtělení moudrosti a soucitu i v pochopení vztahu mezi tzv. absolutní a relativní úrovní, jak ji pojímá tantrická nauka.

Pokračovat ve čtení „TANTRA: VTĚLENÉ SPOJENÍ MOUDROSTI A SOUCITU“

ČAKRY PERSPEKTIVOU DIFUSIONISMU, PARALELISMU A TRANSPERSONÁLNÍHO HLEDISKA

V úvodní části této knihy, jsem zmínila, že kumulaci poznatků o jemné energetice zasahující do fungování těla i psýché, zakotvili ve svých nativních  tradicích příslušníci mnoha světových kultur. Proč tomu tak je, si lze vykládat v zásadě třemi základními přístupovými hledisky. 

Pokračovat ve čtení „ČAKRY PERSPEKTIVOU DIFUSIONISMU, PARALELISMU A TRANSPERSONÁLNÍHO HLEDISKA“

HISTORICKÉ OKÉNKO, ANEB PROČ JE PROBLEMATICKÉ ŘÍKAT ÚHRNĚ JÓGA A TANTRA

Kapitola 1.1. (ukázka z připravované knihy Čakra mandala)

Pro zjednodušení budu v této knize často užívat pojmy – jóga, tantra, anebo tantrická jóga.

A právě s přílišným zjednodušením, je často vcelku problém, stejně, jako na straně druhé, s přílišnou složitostí.

Je dobré nezapomínat, že obecné, vychází vždy ze součtu konkrétního a že kulturní a společenské fenomény, kterými duchovní nauky a praxe bezpochyby jsou se vyvíjejí a proměňují v čase a prostoru. V Indii, která byla odvěce kulturou velmi kontaktní a tranzitní, rozvíjející se navíc na obrovském území, platí toto násobně. Jóga i tantra není v dějinné perspektivě fenoménem ryze indickým, ale spíše jihoasijským, s přesahem do centrální i východní Asie.

Pokud chceme mluvit o józe, je důležité vnímat, že nejde pouze o doktrínu, spojenou s Pataňdžaliho šástrou, tak, jak se často a bohužel velmi omezeně, učí v soudobých školách pro lektory. 

Termín jóga se skutečně objevuje už v prapočátku duchovně-literární historie védských sbírek, avšak ve zcela jiném významu, než jaký nese ve středověké verzi hatha jógy, silně ovlivněné tantrismem, či v moderních a postmoderních mutacích, které odrážejí tak nějak všechno dohromady. 

Rané nauky mají z většiny dualistický charakter, což znamená, že podobně jako sánkhja, která zásadně ovlivnila Pataňdžaliho verzi jógy a také rané upanišady, oddělují ducha od hmoty, přičemž právě duch, představuje hlavní předmět zájmu, k němuž se narozdíl od těla, vztahuje i záměr, týkající se osvobození. 

Zásadnější změna přišla až podstatně později a děla se postupně, na různých místech, navíc různým způsobem.

Pokračovat ve čtení „HISTORICKÉ OKÉNKO, ANEB PROČ JE PROBLEMATICKÉ ŘÍKAT ÚHRNĚ JÓGA A TANTRA“

SAMSÁRA JE NIRVÁNA

Mám ráda jazyk.

Nemyslím teď jen svalový orgán dutiny ústní, který je geniálním nástrojem pro líbání a artikulaci, ale (mimochodem) také hlavním a možná vlastně jediným svalem, o který dávní jógini, jevili větší zájem, tedy nakolik můžeme alespoň vyvozovat z toho, co se dochovalo v textech. 

Ten taky. 

Ostatně, co bychom si bez něj počali s takovou khéčari mudrou!

Svého času na univerzitě, jsem se věnovala studiu jazykovědného oboru. 

Rovnou se přiznám k tomu, že vášní pro všechny možné kategorie hlásek, modelů, anebo klasifikací jazykových rodin, jsem za těch pět let úplně nevzplanula. 

Co mě ale bavilo celou dobu, byla taková psycho, socio, anebo etnolingvistika. 

Disciplíny, které se dívají do skrytého a přeneseného významu za formou a vyzněním.

To máte skoro jako v ásaně. 

Je zde nějaký tvar, jeho obvyklé použití, umístění v kontextu a v ideálním případě i obsah, který má něco jemnějšího zprostředkovávat.

A je zde tolik proměnných!

Pokračovat ve čtení „SAMSÁRA JE NIRVÁNA“