Jóga terapie

Jóga terapie nebo terapie jógou, je personalizovaným přístupem k řešení konkrétních potíží, aplikováním metod, které jóga ve své celistvosti nabízí.

Jedná se o holistickou metodu, spojující individuální diagnostiku, verbální terapii a terapii zaměřenou na tělo (zejména praxi vhodných ásan a jógických cvičení / technik (pávanmuktásany, krije, mudry a bandhy), pránajámu, relaxaci, meditaci a techniky koncentrace, relaxace.

Jóga terapie vychází z pojetí, dle kterého je člověk chápán jako integrovaný celek. Neodděluje od sebe psychickou (duševní), somatickou (tělesnou) a spirituální (duchovní) rovinu.

Jóga terapie probíhá individuálně. Obvykle v rámci několika sezení, zaměřených na hlubší reflexi řešeného tématu a jeho širších souvislostí, a dále setkání určených praxi. U malých dětí je možná přítomnost rodičů, avšak u problémů dětí do 5 let, pracuji pouze s jejich rodiči.

JAK PROBÍHÁ JÓGA TERAPIE?
Samotné terapii předchází vždy konzultace formou rozhovoru, jehož součástí jsou osobní otázky, týkající se životního stylu, hodnot a klíčových postojů, rodinných vztahů atp.

Poté zhodnocuji, zda je jóga terapie skutečně vhodnou cestou a následně sestavuji formu odpovídající konkrétním potřebám a možnostem.

Jako klient jste povinen/povinna mě před zahájením terapie informovat o vážnosti svého problému, celkovém zdravotním stavu, přidružených problémech, medikaci atp. Totéž platí při změnách vůči výchozímu stavu v jejím průběhu.

Na základě konkrétních podnětů vyplývajících ze vstupního rozhovoru, mohu jóga terapii nedoporučit nebo zamítnout, vyžádat si svolení lékaře s jóga terapií, či podepsání osobní zodpovědnosti.

Jóga terapeut není léčitel, není ani lékařem nebo klinickým psychologem, pokud nedisponuje příslušnou kvalifikací v daném oboru. Nemá kompetence rozhodovat o ,,léčbě“, je průvodcem (původní význam řec. therapón).

Jóga terapeut je facilitátor, osoba nápomocná hlubšímu pochopení vlastních zdrojů problému i možností jeho řešení, disponující potřebnou zkušeností a formální erudicí v jóga terapii.

S ČÍM SE ZDE KROM JÓGY MOHU JEŠTĚ POTKAT?

Jóga terapie se rovněž opírá o některé ájurvédské koncepty, například:

– typologie tridóšy (třech základních „vitálních charakteristik a jejich individuálním rozvržením v člověku)

– rovnováhou gun (tří „vitálních kvalit“)

– harmonizací pěti elementů (panča tattva / panča mahábhúta).

V jóga terapii je nemalá pozornost věnována:
– oblasti emocí, obvyklým vzorcům chování a vztahům (těm interpersonálním i vztahu k sobě)

– stravě a celkovému životnímu stylu.

Osobně do jóga terapie tam, kde může pomoci, zařazuji i Ericksonovskou hypnózu nebo poznatky z rámce hlubinné psychologie.

Doporučuji pro inspiraci přečíst tento starší článek.

S ČÍM VŠÍM MŮŽE A NEMŮŽE POMOCI?

Mezi nejobvyklejší potíže řešené v poli jóga terapie dnes patří například:

– deprese a emoční disbalance, úzkosti, panická ataka, post-traumatická stresová porucha

– stres management

 – poruchy příjmu potravy

– potíže v komunikaci

– sexualita

– bolesti zad a kloubů, svalová ochablost

– chronické bolesti hlavy, migréna

– snížená imunita

– nespavost

– respirační problémy, astma

– alergie

– trávicí problémy

– diabetes

– gynekologické obtíže, menopauza, neplodnost

– poruchy učení a hyperaktivita

– workhoholismus, závislosti

– hypertenze

Jóga terapie hledá řešení potíží ve vlastních zdrojích s velkým důrazem na duševní rovinu.

I tak nejde o psychosomatiku v populárním slova smyslu, principiálně se nevymezuje ani vůči alopatii.

Úspěšnost jóga terapie je vždy odvislá od upřímné snahy a vůle klienta a tématu se kterým do ní vstupuje.

Klient je zde vnímán jako agens, nikoliv pacient.

Jóga terapeut není lékař ani léčitel, je to průvodce, reflektor, osoba nápomocná pochopení problému a možných řešení, v souladu s možnostmi toho, koho trápí.

O charakteru speficikách vztahu mezi klientem a jógovým terapeutem si můžete počíst zde.

Vhodnost jóga terapie konzultujte prosím v případě vážných onemocnění, nejprve vždy se svým lékařem.