Kraniosakrální ošetření (osteopatický protokol s prvky biodynamiky)

Existenciální rám tantrismu a transpersonálního paradigmatu, kterým v životě důvěřuji, jsou v mnoha aspektech prostupné s moderními a postmoderními holistickými přístupy, orientovanými na zdraví člověka.

To je zde vnímano (ve většině případů) jako výchozí status a inherentní možnost.

V rámci individuální práce nabízím také kraniosakrální ošetření, dle osteopatického protokolu s prvky biodynamiky.

Zde jsou body, které osobně považuji za důlěžité a funkční v těchto terapeutických ošetřeních.

 • pole je sférou vlivu
 • vše je provázané (jak nahoře tak dole, jak uvnitř, tak vně)
 • vztah je zakládající princip organismu
 • existuje neměnné a proměnné, vyjadřují se jako: jméno (pojem/představa), tvar, bytí a esence
 • vše pulzuje
 • rytmus a pozornost jsou základem vědomé partecipace na životě
 • prostřednictvím hmoty a energie se vyjadřuje inteligence života
 • význam středové linie a základního organizačního principu v těle a vědomí
 • klid je dynamická síla v základu všech změn
 • v těle i vědomí jsou ukládány příběhy, vzorce, symbolické a pocitové vektory i zkratky
 • mezi strukturami těla, psýchy a duší existuje funkční komunikační systém se kterým lze pracovat
 • inherentní stav plnosti a zdraví je uložen v tkáních, tekutinách a potenci
 • systém těla, energie a vědomí (mysl-srdce) má povahu hologramu, principu mandaly

Sese jsou zaměřeny na řešení konkrétních potíží i sebezkušenostně.

Na kraniosakrální ošetření se termín rezervuje stejně jako na jiné formy individuální práce, tj. emailem anebo telefonicky, rezervace termínu je závazná.