ROZMANITÉ NIC, TÉ NEJVYŠÍ DŮLEŽITOSTI!

V tantricko-buddhistické perspektivě, je vize světa vyjádřena obrazem kosmické mandaly.

Ta má svův vnější i vnitřní rozměr, přičemž se obě významové dimenze navzájem zrcadlí a prostupují.

Hned úvodem se asi dopustím poctivého a dobře míněného spoileru, když prozradím, že to, jak vyladit vztah mezi mikosmem našeho osobního života a makrokosmem existence, je v podstatě celá samsarická zápletka, obvykle více než o jednom dějství. Pokračovat ve čtení „ROZMANITÉ NIC, TÉ NEJVYŠÍ DŮLEŽITOSTI!“

Tirjagjóni – sféra zvířat – střední svět I

Zvířata jsou člověku velmi blízká, protože obývají stejnou úroveň světa, kterou vnímáme rámcově podobnou smyslovou zkušeností.

Díky své druhové rozmanitosti, zrcadlí i zvířata rozličné vlastnosti dalších říší, avšak v přirozených limitech vlastního vědomí.

Podmíněností (tradičně jedem) zvířecí sféry, je nevědomost, anebo lépe – limitovanost vlastního sebeuvědomění.

Nutno dodat, že pochopení zvířecí říše, zvířecího  chování i přirozenosti, je pořád velice omezena antropocentrickým pohledem a jeho vlastními limity, promítanými do úrovně, s níž se mimo rozšířené stavy vědomí, lidskou empatii a představivost, nejsme s to zcela propojit.

„Zdálo se Čuangovi, že je motýl, jenž poletuje kolem, motýl se cítil motýlem, nic mu nechybělo, nevěděl, že je Čuang. Náhle se probudil a ustrnul, je Čuang! A teď neví, zdálo se Čuangovi, že je motýl, nebo se zdá nyní motýlu, že je Čuang? Čuang nebo motýl, přece tu musí být nějaký rozdíl! A tomu se říká proměnlivost věcí!“  

(Čuang-c‘ Z knihy Mistr Čuang: Sebrané spisy)
Pokračovat ve čtení „Tirjagjóni – sféra zvířat – střední svět I“

Sféra hladových duchů (prétové aspol.)

Podsvětní (podzemní) úroveň, je také realmem hladových duchů (prétů), jako těch, co neodešli, či neprošli dobře, tj. s uznáním.

Ti zde dlí v podobě vyvrhelů toužících po energii, kterou se ale trvale nemohou z vnějších zdrojů nasytit. Odtud pramení častý způsob zobrazování hladových duchů, jako bytostí napůl lidských, napůl nelidských, které mívají velká břicha, velká ústa a velice úzké hrdlo.

Ve vnitřní perspektivě, je podsvětí sférou do podvědomí vytěsněných obsahů, obvykle emocionálního charakteru, které si podobně jako duchové minulosti, hledají hmotnou realitu, s níž by se mohli spojit a skrze níž by se mohly vyjádřit. Pokračovat ve čtení „Sféra hladových duchů (prétové aspol.)“

bardická učení – učení liminality a kulturní apropriace

 

Klíčovou součástí tibetské tantry, je učení o proměnné a nestálé povaze bytí, které přirozeně vede k přemýšlení nad tím, jak se na jedné straně s pomíjivostí vypořádat, jak ji přijmout a zároveň v ní, či dokonce skrze ni, mířit k hlubšímu smyslu této věčné přeměny.

Samozřejmě, že nejde výhradně o tibetskou, ani tantrickou perspektivu.

Buddhistická nauka, obohacená lokálními systémy víry, navíc v kontextu drsné a majestátní krajiny, ovlivňující v každém detailu velice citelně životy jejích obyvatel, zformovala učení o životě a smrti a jejich těsné provázanosti.

Toto učení má univerzální charakter, avšak je zasazeno do rámu specifické symboliky a ikonografie, které pro nás nemusejí být snadno srozumitelné. Pokračovat ve čtení „bardická učení – učení liminality a kulturní apropriace“

Samaja – o síle zranitelnosti a moudrosti jak si neubližovat

Moudrá slova = slova s významem a znělostí 
Z mnoha moudrých a obecně vcelku známých výroků, které člověka doprovázejí na duchovní cestě se mnohdy, bez prožitého pochopení, časem stanou automaticky reprodukované informace. V horším případě pak někdy také vybledlá klišé, sloužící k svátečnímu vyzdobení pomyslného štítu duchovního ega, anebo sebepotvrzení uvnitř uzavřených společenství souhlasu.

Zapomínáme na to, že všechny duchovní teze a postuláty, vycházejí z přímé zkušenosti a nesou tudíž otisk a mnohdy i skrytý návod z praxe.

Znělost, je v poetickém jazyce tantry označením pro uskutečnění. Pokračovat ve čtení „Samaja – o síle zranitelnosti a moudrosti jak si neubližovat“