JÓGÁTKY: CESTA DO (VNITŘNÍHO) VESMÍRU

/ úvodní pohádka /

Stella a Olbram byli souzrozenci.

Olbram i Stella měli rádi zmrzlinu, obrázkové knížky s jaguáry, jeleny a draky a taky dobrodružství v lese.

Krom toho měli oba ještě jednu oblíbenou věc – byly to hvězdné roje!

Hvězdné roje jsou vskutku parádní podívaná!

Vypadá to, jakoby si hvězdy hrály na včely a honily se napříč černí noční oblohy. Pokračovat ve čtení „JÓGÁTKY: CESTA DO (VNITŘNÍHO) VESMÍRU“

MEZI SVĚTLEM A TMOU – POZICE SYMBOLU V JÓZE

„Symboly jsou důležitými složkami našeho duševního ustrojení a významnými silami utvářejícími lidskou společnost, které nelze vyhladit, aniž by došlo k významným ztrátám.

Tam, kde jsou potlačovány nebo opomíjeny, jejich specifická energie zmizí v nevědomí, což má nepředvídatelné důsledky.

Psychická energie, jež se takto zdánlivě ztratila, ve skutečnosti slouží k oživení a posílení všeho, co je v nevědomí primární – tendence, které snad do té doby neměly možnost se projevit, anebo jim alespoň nebylo dovoleno v našem nevědomí neomezeně existovat.“

(Carl Gustav Jung: Člověk a jeho symboly)

Pokračovat ve čtení „MEZI SVĚTLEM A TMOU – POZICE SYMBOLU V JÓZE“

VIDĚT ČLOVĚKA JAKO STROM

Všechny cítící bytosti chtějí být šťastny a vyvarovat se utrpení.

Všechny cítící bytosti v důsledku toho volí různé cesty, jak se ke štěští a radosti přiblížit a jak se vystříhat bolesti.

Mnoho cítících bytostí tak činí s ryzím a v podstatě dobrým záměrem, avšak neblahým důsledkem, pokud se v dobré víře fixují na před definovaný a statický ideál a zjišťují přitom, že jej pro jeho ideálnost nejsou s to dosáhnout.

Příběh můry popálené o planoucí lampu. Pokračovat ve čtení „VIDĚT ČLOVĚKA JAKO STROM“

LIMINALITA V PROCESU ZMĚNY

 

Jóga bývá velice často popisována jako cesta. Dává to absolutní smysl! Tedy, odněkud se vychází, ubírat se lze různými směry. Tu a tam se člověk ztratí, zacyklí, unaví, otráví, nadchne, pozbyde něco z původní výbavy, v ledasčem se potrénuje a obohatí, než, pokud jde dobře a má štěstí, postupně dojde ke svému cíli.

A přestože původní cíl jógy tkví v realizaci božské podstaty, je jóga jako taková velice otevřená. To mimochodem představuje její největší výhodu i nevýhodu. Umožňuje těm, kdo po ní s upřímností a otevřeností kráčí, hledat cíle vlastní, pokud jsou alespoň trochu v souladu s jejím étosem. Pokračovat ve čtení „LIMINALITA V PROCESU ZMĚNY“