Čakra jóga®

Ať už jsme nakloněni tomu či onomu pojetí člověka, rozhodně se nedá říci, že bychom byli jednorozměrnými tvory. Naše fyzické tělo, naše osobnostní rysy a vlohy, naše emoce i naše psychika, fungují jako hybný celek ve vzájemných souvislostech a funkční provázanosti.

Čakry lze chápat jako energetické matrice, jako programová pole či celky konkrétních kvalit, které pomáhají zajišťovat fungování tělesných systémů, ovlivňují způsob prožívání sebe sama i okolí a motivují chování.

Pro lepší představu naší (převážně) materialistické mysli, můžeme nabídnout obraz jemnohmotných energetických orgánů, jejichž působnost se dotýká somatické i psychoemoční úrovně, a jejichž soulad umožňuje integrované bytí.

Neopomenutelným aspektem je zde duchovní rozměr čaker, projevující se v konkrétních kvalitách, kterými v každém centru specificky promlouvá skrze naše těla a vědomí.

S podobnou představou „jemných přenašečů signálu“, které propojují naše individuální systémy těl nadané různými úrovněmi vědomí s jejich makrokosmickým rámcem, pracovala většina kultur světa, a dá se zde tak hovořit o čakrách coby formě kulturní univerzálie.

Filosofie tantry, kterou je čakra jóga® ideově vyživena, vychází z chápání existence jako nekonečné transformace energie a vědomí.

Představuje učení o neustále se aktualizujícím a učícím kontinuu, protínajícím osobní s transpersonálním.

Čakra jóga® tak jak s ní pracuji se konceptuálně opírá o energeticko-meditační mapy tantrismu, praxi klasické hatha jógy a transpersonální paradigma.

Je cestou objevující a postupně také naplňující vztahy mezi podmíněními, která si neseme a potenciálem, který vtělujeme, cestou esence k realizované existenci.

Někoho provokující licenční značka, zde definuje toto paradigma v jeho synkretické specifitě. Netýká se fixní sestavy postur a praxí zaručujících ,,úspěch“. Neomezuje nikoho k jeho vlastním pojetím a experimentům s tím, co nepatří nikomu a je zároveň všech.

Čakra jóga® je jemnou ale místy fyzicky i emocionálně intenzivní praxí s dostatkem prostoru a času pro prožitek sebe sama, s výzvou k další práci s prožitým.

Kontraindikace: akutní stavy nemoci a rekonvalescence, těhotenství, epilepsie, psychické potíže (maniodeprese, hraniční poruchy, schizofrenie, neurózy a psychózy, panická ataka aj.)

V případě konkrétních potíží či v těhotenství, které jsou kontraindikativní k návštěvě veřejných lekcí, se lze skrze konzultaci domluvit na možnosti soukromého kurzu formou individuálních lekcí.

 Inspirativní čtení na dané téma naleznete zde anebo v mé knize Teorie čakra jógy – cesta od podmíněnosti k potenciálu.