Čakra jóga®

Ať už jsme nakloněni tomu či onomu pojetí člověka, rozhodně se nedá říci, že bychom byli jednorozměrnými tvory. Naše fyzické tělo, naše osobnostní rysy a vlohy, naše emoce i naše psychika jako hybný celek, fungují ve vzájemných souvislostech a funkční provázanosti.

Čakry lze chápat jako energetické matrice, jako programová pole či tematické celky konkrétních kvalit, které pomáhají zajišťovat fungování tělesných systémů, ovlivňují způsob prožívání sebe sama i okolí, a motivují chování.

Pro lepší představu naší (převážně) materialistické mysli, můžeme nabídnout obraz jemnohmotných energetických orgánů, jejichž působnost se dotýká somatické i psychoemoční úrovně, a jejichž soulad umožňuje integrované bytí.

S podobnou představou „jemných přenašečů signálu“, které propojují naše individuální systémy těl nadané různými úrovněmi vědomí s jejich makrokosmickým rámcem, pracovala většina kultur světa, a dá se zde tak hovořit o čakrách coby formě kulturní univerzálie.

Filosofie tantry, kterou je čakra jóga® ideově vyživena, vychází z chápání existence jako nekonečné transformace energie. Energie (vibrace) je zde podstatou všeho projeveného i neprojeveného. Má různé kvality (úrovně vibrace), skrze které se projevuje – ve hmotě, mentálních schopnostech, instinktech, myšlence, emocích.

Čakra jóga® tak jak s ní pracuji vychází nejsilněji z tantrické jógy, ale vtěluje do sebe i jiné obsahy různých cest a praxí sebezkušenosti. Licenční značka, zde definuje toto paradigma, nikoliv fixní sestavy postur a praxí.

Jde o jemnou ale místy fyzicky i emocionálně intenzivní praxi s dostatkem prostoru a času pro prožitek sebe sama.

Kontraindikace: akutní stavy nemoci a rekonvalescence, těhotenství, epilepsie, psychické potíže (maniodeprese, hraniční poruchy, schizofrenie, neurózy a psychózy, panická ataka aj.)

V případě konkrétních potíží či v těhotenství, které jsou kontraindikativní k návštěvě veřejných lekcí, se lze skrze konzultaci domluvit na možnosti soukromého kurzu formou individuálních lekcí.

 Inspirativní čtení na dané téma naleznete zde anebo v mé knize Teorie čakra jógy – cesta od podmíněnosti k potenciálu.