Kabinet stínu / jóga stínu

Cyklus workshopů Kabinet stínu se dotýká tématu stínu – podvědomého rezervoáru kam patří vše, co nechceme vynášet na světlo. Stačí však správný sklon světla, a velikost našeho vlastního stínu nás dokáže pěkně vylekat. Když utíkáme, stín běží s námi.  Tedy dokud jej nepochopíme a nepřijmeme jako svoji součást, s níž dokážeme dobře žít.

Jógu tak, jak je dnes běžně prezentována a mnohdy i žita, lze často pochopit poněkud iluzivně.

Jako cestu neposkvrněného  a všeprostupujícího světla, za neméně krystalickou pravdou. Na této cestě, mnohdy v hladové touze po celistvosti, dokážeme přimhouřit, ne-li zcela zavřít jedno oko, abychom uvnitř sebe náhodou nespatřili to, co nás svojí podstatou možná děsí nebo trochu odpuzuje.

Lačníme po kvalitě čistoty (sattva), ale nedokážeme ji zcela pochopit, pokud se alespoň nedotkneme kvalit, s nimiž kontrastuje a se kterými se kompletuje (viz koncept triguna).

Bez tmy hůře chápeme světlo. V jazyce jógových metafor se obdivujeme dokonalosti lotosového květu, aniž bychom si byli ochotni připustit, že vyrůstá z nedohledného bahna, kdesi hluboko pod vodní hladinou. Tak, jako i lidské vědomí na své cestě ke světlu celistvosti.

Přetvářkou a přehlížením vlastního stínového pole se oddalujeme od bytostného já. Proces individuace (stávání se sebou)  je zatížen neupřímností. Vědomí neroste směrem k esenci vlastního já, ale fixuje klam.

Pokud odhodíme stranou části stavebnice, které se nám nelíbí, protože jsou poškozené nebo znečištěné, je obtížné dobrat se celku.

Práce s reflexí, uznáním a integrací stínu, je klíčovou součástí procesu mířícímu k jednotě tak, jak jej definuje i jóga.

Workshopy sestávají z teoretické části, kde si formou satsangu popovídáme o daném tématu a z praktického, prožitkového bloku. Teoretická část vychází převážně z ideového rámce jóga terapie s přesahy do hlubinné a transpersonální psychologie a buddhistického myšlení.

Praxe vychází z jóga terapie, dynamických meditací a inspirací z bioenergetických cvičení.

Plánovaná témata budoucích workshopů:

agrese (4. termín)

strach (4. termín)

závist a žárlivost (3. termín)

bolest a žal (2. termín)

vina a sebelítost (1.termín)

vztek a vzdor (1. termín)

stud (1. termín)

závislost (1. termín)

nenávist (1. termín)

Aktuálně vypsané termíny/témata pro workshopy z toho cyklu naleznete v sekci workshopy či rozvrhu.

Článek k inspiraci na dané téma najdete zde.

 

V umělém osvětlení zaniká hvězdný jas.

(Bb)