Tattva jóga

Tattvy si lze představit jako živelné archetypy, zvnitřněné pra-zkušenosti. Cosi jako základní ingredience, ovlivňující charakter hmoty (zde těla) i kvality vědomí (zde mysli a prožívání sebe sama).

Lekce tantrické jógy se praktickou cestou zabývají odrazem pěti živlů uvnitř našich těl a myslí. Přístup využívá konceptu člověka, coby bytosti symbolické. Každou lekcí se volně proplétají témata všedního života, jejichž pochopení vede člověka vpřed k realizaci vlastního já, jeho projekcí i stínu.

Lekce jsou v jistém smyslu psychologií jógy v praxi těla.

Hodiny jsou postaveny převážně na přístupu a technikách tantra jógy a prvcích Oshových dynamických meditací. Tattva jóga je experimentálně laděná, a není tedy klasicky strukturovanou hodinou hatha jógy.

Můžete se zde setkat s různými formami práce s tělem a prožitkem – tedy nejen s ásanami a krijemi, ale také s dynamickým během, skákáním, prací s hlasem a jeho intenzitou, mudrami, bandhami aktivní imaginací. Jsou vhodné pro všechny stupně pokročilosti. Zakončeny bývají relaxací či vstupem do meditace.

Lekce jsou vhodné pro všechny stupně pokročilosti.

Kontraindikace: těhotenství (lze absolvovat individuálně), není vhodná pro osoby s epilepsií, cukrovkou a hypertenzí, vážnější psychické poruchy (maniodeprese, hraniční poruchy, schizofrenie, neurózy a psychózy, panická ataka aj.) a momentální stavy fyzického nebo psychického vyčerpání.