Koncentrace, meditace, relaxace

Lekce na kterých projdeme trojicí prožitkových polí, jimiž jsou:

relaxace, koncentrace, meditace.

Budeme k tomu užívat různých technik, avšak všechny budou mířit k dosažení konkrétních stavů – klidné a bdělé pozornosti, senzorického odpočinku a mentálního nadhledu.

Ne nadarmo se říká, že je lidská mysl skvělým sluhou, avšak dost často špatným pánem.  Že má povahu podobnou neklidné opici přeskakující neposedně z větve na větev, charakter psa až do vypětí vlastních sil honícího svůj ocas.

Pohyb a změna je mentální přirozeností, stav meditace je formou vědomého odstupu od hybnosti vlastní mysli. Stav prostý potřeby či zvyku ztotožňovat se s vlastními myšlenkami anebo nutkání je potlačovat. Meditace je základní a všem přístupná forma sebetranscendence.

Pravidelná praxe meditací přispívá k celkové harmonii těla, mysli a duše, napomáhá celkovému psychickému i fyzickému zdraví, je cestou k esenci sebe sama.

Meditace probíhají formou otevřených lekcí anebo specificky zaměřených workshopů. Často vycházím z buddhistických technik meditační praxe, ale pracuji moc ráda i s dynamickými meditacemi, aktivní imaginací ve formě dhárany či s technikou čitt šakti prakrijá, která mi byla předána jedním z mých učitelů, Gurudžím.

Kontraindikace: akutní stavy nemoci; epilepsie, těhotenství, extrémní hyper / hypotenze, psychické potíže

Inspirativní počtení na téma meditací z mého pistaelského archivu najdete zde anebo tady.