Destress jóga

Stres není z evolučního hlediska bezvýhradně negativní záležitostí. Problém je, že většina z nás nezažívá stres ryze instinktivně. Potíž je, když stres neslouží svému základnímu účelu (mobilizace, vybuzení, adaptace) a včas neodezní (nevybije se).

Jako ,,velkomyslná zvířata“ jej prožíváme komplikovaněji, za účasti našeho ega a našich emocí, které se podílejí na mechanismech úzkostných očekávání.

Vůči stresovým odezvám vlastního těla a mysli, časem ztrácíme citlivost, a permanentní podprahový stres, se tak leckdy stává naším modem vivendi – navyklým způsobem života, jehož dlouhodobé důsledky mohou být fatální.

Hodiny destress jógy (jógy proti stresu), jsou zacíleny na konkrétní techniky z ranku hatha jógy, jóga terapie a jiných metodik, zaměřených na zvýšení senzitivity vůči různým úrovním sebe sama a praktickému uvolnění psychosomatického napětí.

Kontraindikace: schizofrenie, hraniční poruchy, pooperační stavy, akutní stavy virových a bakteriálních onemocnění