Čakra jóga® ve tmě

Lekce čakra jógy® ve tmě  probíhající se zavřenýma očima, akcentuje vnitřní fokus a ztišení smyslů (pratjahára), které jsou předpokladem pro stav meditace (dhjána). To vše v jemném, ba  v mnoha ohledech intenzivním v pohybu těla, dechu a zklidnění mentálních pohybů.

Zavírají se oči, jako brány smyslů, kterými obvykle vcházíme do vnějšího světa. Jsme uvnitř. Tomuto stavu se říká antarik dháraná, vnitřní koncentrací.

Ásanová praxe je zjednodušena na pozice nevyžadující náročnou prostorovou orientaci, lekce bývá zakončena meditací bhúta šuddhi krijá, vedenou imaginací nebo vstupem do meditace.

Lekce po tmě přináší senzorickou relaxaci, zlepšuje vnitřní fokus. Přijďte se ponořit do tmy, možná vám osvětlí to co zůstává běžně neviděno. Lekce je vhodná pro osoby mající alespoň základní zkušenost s jógovou praxí. Před první návštěvou doporučuji zkusit běžnou lekci čakra jógy.®

Kontraindikace: těhotenství, akutní stavy nemoci, rekonvalescence, psychické poruchy (schizofrenie, maniodeprese, panická ataka, hraniční poruchy)

Inspirativní čtení na téma učení se tmou, najdete tady a také zde.