Workshopy

Workshopy jsou formou semináře, který obvykle spojuje teoretický vstup s prožitkovou praxí a sebezkušeností. Workshopy bývají tematicky zastřešené.

Jde o formát výuky a sdílení, kde je dostatek prostoru věnován možnosti oboustranné komunikace formou satsangu, sharingu.

Workshopy nabízejí zejména prohloubení prožitku a porozumění, osvojení nových poznatků a pochopení širších souvislostí, které rámujeme praktickou zkušeností.

Z workshopů si často krom zkušenosti můžete odnést i textový materiál k danému tématu, není to však pravidlem.

Mojí doménou je výuka workshopů Čakra jógy® a čakra sádhany, jógy stínu, meditace a workshopů věnovaných jógové energetice.

Specifickou formou workshopů jsou víkendová soustředění mimo Prahu či cesty do zahraničí, organizované Ommm.cz. Aktuálně vypsaná soustředění mimo Prahu najdete zde anebo v menu napravo.

 

Aktuálně zvu na:

KURZY

Kurz funguje na principu návaznosti mezi po sobě jdoucími lekcemi a cílí k prohloubení zkušenosti v ucelené skupině. Většina kurzů je tematicky zastřešena. Každá návazná lekce prohlubuje a rozvíjí lekci předchozí.

Kurz bývá často otevřen menšímu počtu účastníků než otevřená lekce a podobně jako workshop obvykle přibližuje více teorie, kterou uvádí do praxe.

Rezervace, platba zálohy i podmínky jsou stejné jako u workshopů.

V rámci všech kurzů si můžete zapůjčit jógamatku a jiné pomůcky (deka, korkové bločky).

 

Aktuálně zvu na:

 

 

VÝCVIK ČAKRA JÓGA®

Roční sebezkušenostní výcvik, po jehož absolutoriu je možné se stát certifikovaným lektorem systému Čakra jóga®.

Výcvik se opírá o paradigma čakra jógy®, které tvoří kostru mého přístupu. Vedu jej společně s Andreou Knotkovou (Iamme) a externími přednášejícími. Výcvik pro rok 2019 je aktuálně obsazen. Přihlášky pro další ročník budeme vypisovat na podzim 2019.

Kromě vlastního výcviku je mi ctí hostovat jako externista na dalších výcvikových programech (Ájurvédská gurukula, Kurz pro instruktory jógy Think Yoga – České Budějovice, Škola pánevního dna Renaty Sahani…)

POBYTY

Koncentrovaná výuka a sdílení jógy skrze tematicky zastřešené víkendové i delší pobyty s intenzivním programem v Čechách i zahraničí. Soustředění jsou koncipována jako cesty za poznáním sebe sama, nového podněcujícího prostředí a lidského společenství, za rámcem běžného zvyku. Pravidelná soustředění s jógou jsou platformou skýtající mnoho inspirace i nosné zkušenosti. Tato soustředění probíhají buďto komplexně, pod záštitou CK coby pořadatele pobytu, či formou doporučeného ubytování na vlastní pěst a nabídkou uceleného jógového programu na stejném místě.

Na Facebooku naleznete alba z našich v minulosti realizovaných soustředění.

Aktuálně zvu na:

There are no upcoming events at this time.