Projekt jóga pro dobrou věc

CO JE PROJEKT JÓGA PRO DOBROU VĚC?

Jedná se o nový projekt dobrého záměru praktické pomoci jógou těm, kterým pomoci může, ale doposud o ní nevědí, anebo si běžné hodiny ve studiích nemohou dovolit. Projekt funguje na základě poskytování tématicky laděných lekcí potřebným.

To se děje pod vedením různých pražských učitelů, kterým je dané téma blízké. Učitelé lekce vedou bez nároku na honorář, studio nevybírá žádné vstupné, a vše je tedy postavené na principu karma jógy.

KOMU JE PROJEKT URČEN?

Všem těm, kterým může pomoci v nelehké situaci – fyzické, psychické anebo sociální. V minulosti jsem se zaměřovala na děti z dětských domovů a klokánků, seniory a matky samoživiteky ve finanční tísni, oběti domácího násilí anebo školní šikany, dívky s poruchami příjmu potravy, osoby bojující se závažnou chorobou, depresí aj. Spektrum je široké.

JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT / PŘIHLÁSIT?

1) Call for interest

Pokud víte o skupince anebo jednotlivci v nepříznivé situaci / řešící nepříjemné životní téma, kterému by jóga mohla pomoci,  kontaktujte mě. Tip se týká i občanských sdružení, a platforem pro lidi v té či oné nepřízni sdružující, jako například terapeutické kruhy či neziskovky. Za každé dobré doporučení budu vděčna. V minulosti proběhlo i několik workshopů zacílených na sociální pracovníky operující s klienty v krizi, kterým jóga může být nápomocna.

2) Dána jóga

Souvisí s bodem „1“. Zde se jedná o uspořádání speciální lekce jejíž výnos putuje za konkrétním účelem, předem definované pomoci.

JAK ČASTO LEKCE JÓGY PRO DOBROU VĚC PROBÍHAJÍ?

Frekvence realizace lekcí bude odpovídat zájmu a možnostem zainteresovaných.

JAKÝ BUDE VÝSTUP PROJEKTU?

V prvé řadě by jím měla být spokojenost těch, pro něž je projekt určen. Uspořádání tématické lekce zdarma, by se mělo stát nejen jednorázově příjemným, ale i dlouhodoběji přínosným zážitkem, který klientům umožní naučit se něco užitečného, co jim může být ku prospěchu v jejich každodenním životě, může je inspirovat a motivovat. Dále mám v plánu zavést menší archiv “Reflexe a příběhy”, který by se mohl stát bohatým inspirativním zdrojem pro další osoby, které nějaké konkrétní nelehké životní téma řeší. Archiv bude zároveň obsahovat i rozhovory s učiteli, kteří se do projektu rozhodli zapojit.

Mediální podporu zajišťují platformy: Jógoviny a Yogapoint.

V rámci projektu “Jóga pro dobrou věc” jsem doposavad spolupracovala s:

– několika pražskými azylovými domy, jejich klienty i pracovníky

– s platformou pro ohrožené děti

– s dívkami trpícími poruchou příjmu potravy

– s klienty trpícími roztroušenou sklerózou z platformy Mladí Sklerotici

– s platformou Rakovina věc veřejná

– s občanským sdružením Lata

Poděkování za dříve realizované lekce patří např. Magdě Nguyen, Nikole Mrázkové, Iamme Candlewick, Lence Gajdoštíkové, Šárce Konečné aj.

योग कर्मसु कौशलं –  jóg karamsu kaušalam – Jóga je dokonalost v konání. (Bhagavadgíta)