O mně

První setkání s jógou se u mě odehrálo v době kolem mých patnácti, kdy mě poměrně elegantně vytáhlo z vážných zdravotních problémů.

Po jazykovém gymnáziu zaměřeném na výuku v italštině, jsem na pražské FF UK absolvovala pětileté studium indologie se specializací na hindštinu a bakalářskou kulturologii. Přestože jsem nakonec přehodila výhybku z akademického prostředí na jinou kolej, zůstal ve mně živý zájem o antropologii umění, které jsem se původně věnovala.

V průběhu let jsem se s jógou, v různých podobách, stylech a pod vedením různých učitelů doma i v zahraničí, poznávala čím dál víc.

V posledních třinácti letech se pro mne jóga stala něčím, co přesahuje rámec exotického tělocviku, který člověku pomáhá, aby se cítil dobře.

Dnes pro mě jóga znamená něco, jako celkový přístup k životu, který je otevřený, svobodný, nezatěžkaný zbytečnými předsudky a očekáváními, ale má i svá pravidla a předpoklady.

Jóga mě stále učí umění vnímat pozorně okamžik přítomnosti v neustálém procesu dění. To také považuji za jeden z jejích největších přínosů dnešnímu člověku. Učí mě odstupu a nadhledu, pokoře. Živí ve mně stálou fascinaci vazbami mezi vnitřním a vnějším, na všech myslitelných úrovních.

Vnímám, že jedinou jasnou stálostí je změna. A že transformace je základním projevem života. I moje sádhana (životní praxe), má hodně transformativní charakter.

První léta mé praxe patřila aštanga vinjáse, posléze jsem se přiblížila více hatha józe a jejímu terapeutickému aspektu (svastha józe). Dnes se nejvíc věnuji čakra józe, která je v mém přístupu eklektickým směrem, který je výrazně vyživen tantrou, ale objímá i jiná pole sebezkušenosti.

Před několika lety mi bylo jedním z mých učitelů Dr. Ómánandem Bavédžou z Paramanand Institute of Yoga Sciences and Research, dáno symbolické jméno Má Sarasvatí, což beru jako závazek, dostát ve své osobní praxi i výuce jógy moudrého přístupu.

Jógu se ve své učitelské praxi snažím s respektem a pokorou propojovat i s jinými poli poznání, která člověku nabízejí nosnou zkušenost, pro osobní rozvoj.

V roce 2012 jsem založila a do roku 2017 vedla Bindu Yoga Studio – tvůrčí prostor pro jógu, které jsem se s vděkem za nabytou zkušenost, předala dál, abych se mohla více věnovat sobě, své rodině a jógové praxi.

Těší mě práce se slovem a krom intimní a neveřejné tvorby malých forem poezie, se v současnosti věnuji také publicistice na jógová témata na portálu JógovinyYogapoint, tištěném časopise Jóga DNES a mezinárodní platformě Galaxy of Yoga.

Stojím za projektem “Jóga pro dobrou věc”, který se zaměřuje na šíření terapeutického aspektu jógy tam, kde je to vhodné.

Ve spolupráci s kamarádkou a spolužačkou z indologie Gabrielou Juhásovou tvoříme i online výkladový slovník sanskrtských termínů v józe.

Jsem autorkou dvou knížek – Teorie čakra jógy, cesta od podmíněnosti k potenciálu (Fontána 2016) a Jógátky, pohádky na motivy jógové filosofie (Fragment 2016). Momentálně dokončuji pokračování Jógátek určené dětem a rodičům na téma emocí a stavů lidské mysli, které vyjde v zimě 2017.

Věřím tomu, že všechny otázky, odpovědi, problémy i jejich řešení si každý člověk nese sám v sobě.

A že jóga může být jednou z cest, vedoucích k osobnímu zrání,  potřebnému k tomu, aby se smysluplně formulované otázky, mohly propojit s odpovědmi.

Dnes vnímám jógu jako jako práci s pochopením, uchopením a rozvinutím přítomného okamžiku, skrze pozornost.

Jsem vděčná všem svým učitelům – vnitřním i vnějším. Mezi své učitele řadím i svoji rodinu, přátele, lidi se kterými pracuji i různé životní situace a zkušenosti. Zenovým mistrem mnoha výzev, je v neposlední řadě můj syn téměř čtyřletý Tadeáš.

Mám ráda les a jazz, hory a zen, poezii psanou i žitou, černou kávu a černobílou fotku, zelený čaj a červené víno, malbu a ilustraci, podzim a jaro i většinu věcí mezi tím.

Vzdělání

– ukončené magisterské studium indologie, ukončené bakalářské studium teorie a dějin kultury

– Advanced Yoga Therapy Certification RYT 500 v Paramanand Yoga Institute of Yoga Sciences and Research India – the Member of Yoga Alliance and the International Association of Indian Yoga, pod vedením Dr. Ómánanda Bavédži

 Hatha Yoga Teacher  RYT 200 by Yoga Alliance (200 hours of in-class instruction and 100 hours of independent study. Areas of study: yoga technique, teaching methodology , anatomy and physiology, yoga philosophy, ethics, history, lifestyle and teaching experience.)

 Osvědčení o rekvalifikaci ve vzdělávacím programu „Instruktor hatha jógy“ akreditovaném MŠMT dle vyhl. č. 540/2004 Sb

– Yoga Therapy Teachers Certification by Paramanand Yoga Institute of Yoga Sciences and Research India, the Member of Yoga Alliance and the International Association of Indian Yoga

– Yoga and Psychotherapy Certification, Paramanand Yoga Institute of Yoga Sciences and Research India – the Member of Yoga Alliance and the International Association of Indian Yoga 

-Osvědčení Výzkum a použití hypnotických stavů: Hypnóza podle M. H. Ericksona + Aplikovaná hypnóza 

– Yoga Teachers Training RYT 200 by Yoga Alliance v Paramanand Yoga Institute of Yoga Sciences and Research India, the Member of Yoga Alliance and the International Association of Indian Yoga 

– Chid Shakti Meditation – Teachers Training Level 1 Certification, PIYS India

– Certified Prenatal Yoga Teacher (Yoga Education Institute, Western Florida)

– Marma Therapy I by Theertha Ayur Nikethan (Dr. Neel Venu Goal)

-Kurz Anatomie v praxi (Mgr. Hana Vašíčková, dotace 15 hod.)

– Certified Chakra Therapist (RB Academy, Los Angels, California, Coach: Dharmadevi Romano)

– Certified Kids Yoga Teacher (Yoga Education Institute, Western Florida)

– Tantra: Foundation for Practice e-learning programme (Himalayan Institute, Sandra Anderson)

– Tantra Unveiled: The Philosophy, History, & Practice of a Timeless Tradition e-learning programme, Christopher Wallis PhD. 

– Buddhism and Modern Psychology e-learning programme at Princeton University

-Healing Trauma through Yoga e-learning programme, David Emerson

-Yoga Biomechanics and Asana e-learning programme, Juless Mitchel M.A.

– Metodika Jógy pro děti (Pavel Hájek), PYA.