Jóga terapie

Jóga terapie nebo terapie jógou, je personalizovaným přístupem k řešení konkrétních potíží, aplikováním metod, které jóga ve své celistvosti nabízí.

Jedná se o holistickou metodu, spojující individuální diagnostiku, verbální terapii a terapii zaměřenou na tělo (zejména praxi vhodných ásan a jógických cvičení / technik (pávanmuktásany, krije, mudry a bandhy), pránajámu, relaxaci, meditaci a techniky koncentrace, relaxace.

Jóga terapie vychází z pojetí, dle kterého je člověk chápán jako integrovaný celek. Neodděluje od sebe psychickou (duševní), somatickou (tělesnou) a spirituální (duchovní) rovinu.

Jóga terapie probíhá individuálně. Obvykle v rámci několika sezení, zaměřených na hlubší reflexi řešeného tématu a jeho širších souvislostí, a dále setkání určených praxi. U malých dětí je možná přítomnost rodičů, avšak u problémů dětí do 5 let, pracuji pouze s jejich rodiči.

JAK PROBÍHÁ JÓGA TERAPIE?
Samotné terapii předchází vždy konzultace formou rozhovoru, jehož součástí jsou osobní otázky, týkající se například životního stylu, žebříčku hodnot, rodinných vztahů atp.

Poté zhodnocuji, zda je jóga terapie skutečně vhodnou cestou a následně sestavuji formu odpovídající konkrétním potřebám a možnostem.

Zakládám složku, do které postupně vpisuji důležité poznatky a posuny v praxi. Složka slouží jen pro mé účely. Zároveň můžete být vyzván/a k tomu, abyste si v průběhu terapie vedl/a  deník záznamů. Jsem vždy zavázána absolutní diskrétností.

Jako klient jste povinen/povinna mě před zahájením terapie informovat o vážnosti svého problému, celkovém zdravotním stavu, přidružených problémech, medikaci atp. Totéž platí při změnách vůči výchozímu stavu v jejím průběhu.

Na základě konkrétních podnětů vyplývajících ze vstupního rozhovoru, mohu jóga terapii nedoporučit nebo zamítnout, vyžádat si svolení lékaře s jóga terapií, či podepsání osobní zodpovědnosti.

Jóga terapeut není z podstaty léčitel, lékař ani klinický psycholog. Je to facilitátor, osoba nápomocná hlubšímu pochopení vlastních zdrojů problému i možností jeho řešení. Obsahy praxe odvisí od povahy řešeného tématu.

S ČÍM SE ZDE KROM JÓGY MOHU JEŠTĚ POTKAT?

Jóga terapie se rovněž opírá o některé ájurvédské koncepty, například:

– typologie tridóšy (třech základních „vitálních charakteristik“ a jejich individuálním rozvržením v člověku)

– rovnováhou gun (tří „vitálních kvalit“)

– harmonizací pěti elementů (panča tattva / panča mahábhúta).

V jóga terapii je nemalá pozornost věnována:
– oblasti emocí, obvyklým vzorcům chování a vztahům (těm interpersonálním i vztahu k sobě)

– stravě a celkovému životnímu stylu.

Osobně do jóga terapie tam, kde může pomoci, zařazuji i Ericksonovskou hypnózu nebo poznatky z rámce hlubinné psychologie.

Doporučuji pro inspiraci přečíst tento starší článek.

S ČÍM VŠÍM MŮŽE A NEMŮŽE POMOCI?

Mezi nejobvyklejší potíže řešené v poli jóga terapie dnes patří různé symptomy psychospirituální krize například:

– deprese a emoční disbalance, panická ataka, post-traumatická stresová porucha

– stres management

 – poruchy příjmu potravy

– potíže v komunikaci

– sexualita

– bolesti zad a kloubů, svalová ochablost

– chronické bolesti hlavy, migréna

– snížená imunita

– nespavost

– respirační problémy, astma

– alergie

– trávicí problémy

– diabetes

– gynekologické obtíže, menopauza, neplodnost

– poruchy učení a dětská hyperaktivita

– workhoholismus, závislosti

– hypertenze

Jóga terapie hledá řešení potíží ve vlastních zdrojích, avšak principiálně se nevymezuje vůči alopatii.

Úspěšnost jóga terapie je vždy odvislá od upřímné snahy a vůle klienta. Klient by proto neměl chtít své problémy „pouze někým léčit, ale sám sebe vyléčit“.

Klient je zde vnímán jako agens, nikoliv pacient.

Jóga terapeut není lékař ani léčitel, je to průvodce, reflektor, osoba schopná pochopit problém a nabídnout řešení v souladu s možnostmi toho, koho trápí.

O charakteru speficikách vztahu mezi klientem a jógovým terapeutem si můžete počíst zde.

Vhodnost jóga terapie konzultujte v případě vážných onemocnění, nejprve vždy se svým lékařem.