Individuální lekce

Individuální lekce je určena těm, kdo z nějakého důvodu chtějí anebo potřebují skutečně osobní přístup, který zaručuje moji výlučnou pozornost. Skrze individuální lekci vstupujeme do živého pole dialogu.

Formát 1:1 odpovídá tradiční formě výuky v duchu vztahu učitel – žák (guru-šišja parampará). Učitel a žák jsou si zde v esenci rovni, jsou rovnocennými partnery.

Citlivě zde utvářím a dávkuji charakter a náplň praxe v souladu s vašimi potřebami. Naslouchám a adaptuji, co je potřeba, poskytuji důležitou zpětnou vazbu. Cílem je praxe na míru, která dokáže posloužit jako citelný hybatel osobního rozvoje.

Další, mojí oblíbenou formu individuálních lekcí, tvoří také poradenství a osobní vedení, zaměřené na lektory jógy, kteří si po absolvování základních výcviků potřebují doplnit chybějící znalosti, týkající se zejména jógové filosofie, psychologie a energetiky, terapeutického aspektu jógy a facilitace, komunikace.

Různé formy individuální praxe které nabízím, naleznete v menu na pravé straně tohoto textu.

Lekce s může zúčastnit po dohodě i pár.  Cena je v tom případě uzpůsobena, nedělí se.  Lekce v páru jsou možné, pokud se požadavky a možnosti obou zúčastněných dají vtělit do jedné praxe. Maminky na mateřské si mohou po dohodě vzít miminko s sebou, pokud jim jeho přítomnost umožní soustředit se na náplň lekce.

Individuální lekci lze absolvovat jednorázově i na pravidelné bázi. S ohledem na plnou kapacitu lekcí však mají termínově přednost pravidelní frekventanti a při rezervaci jednorázové praxe je dobré počítat s čekáním v rozsahu několika týdnů až měsíců.

Ceny lekcí pro oba případy naleznete zde.

U pravidelných lekcí / jóga terapie se obvykle střídají sezení, kde si jen povídáme, s hodinami čisté praxe.

V případě potřeby Vám ráda vytvořím textovou rukověť pro domácí praxi. Její zhotovení není zahrnuto v ceně individuální lekce, ale v případě zájmu se platí zvlášť. Handout připravuji jen na základě společného setkání od kterého se jeho obsah odvozuje.

Z DŮVODU PLNÉ KAPACITY A KONTINUITY PRÁCE SE STÁVAJÍCÍMI KLIENTY,  JE MOMENTÁLNĚ POTŘEBA POČÍTÁT S ČEKACÍ LHŮTOU 4-6 TÝDNŮ NA VOLNÝ TERMÍN.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT OHLEDNĚ TERMÍNŮ OD ČERVNA DÁL. POKUD SE NÁRAZOVĚ UVOLNÍ NĚJAKÉ TERMÍNY, DOZVÍTE SE O NICH NA FACEBOOKU.