Hypnóza

Trans je přirozený stav, který běžně zažíváme. Existují různé typy a hloubkové úrovně transových stavů, počínaje nouzovým transem, vycházejícím ze zahlcení a přetížení, až po trans tvůrčí, který disponuje schopností přetvořit funkční, ale leckdy destruktivní či ochromující vzorce chování, prožívání a sebepojímání. Každý člověk má v sobě řídící zdroj a přístupem ke zdroji je právě trans.

Hypnóza je metodou navození příjemného a bezpečného stavu, který je prostý běžné mentální kontroly vědomé mysli, leckdy znemožňující prohlédnout a pochopit schémata vlastního nevědomého zdroje.

Hypnotický trans je cestou k nahlédnutí niterného podmiňování i reálné možnosti je měnit. Vycházím z Ericksonovského přístupu, který oproti tradiční hypnóze není zacílen ani tak na vnější sugesce ze strany hypnotizéra, jako spíše na autonomii sebe-opravného potenciálu hypnotizovaného a transovém fenoménu jako takovém. Součástí každého sezení je před hypnotický pohovor.

Hypnózu lze použít jako pomocný prostředek k lepšímu pochopení sebe sama nebo k řešení různých potíží jako například:

  • nespavost
  • různé fobie a strachy
  • závislosti
  • problémy se sebevědomím a komunikací
  • poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, přejídání se)
  • sexualita a plodnost
  • bolesti hlavy
  • deprese, lehké neurózy